Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Burmistrz Olesna

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2024 roku

skierowany do:

organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571), prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej.

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:

  • prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób,
  • organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Olesno,
  • wspieranie organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  • prowadzenie   działalności    popularyzatorskiej    w    zakresie   kultury   fizycznej i sportu.

     

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2024 roku na realizację zadania - 300.000,00 zł
(słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

 

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 90 % łącznej wartości zadania.

Pozostałe 10 % musi być pokryte z finansowych środków własnych.

Maksymalna kwota dotacji dla organizacji - 150.000,00 zł

Link do generatora ofert eNGO - https://olesno.engo.org.pl/

Pełna treść ogłoszenia - PDFZarządzenie 37.2024.pdf (960,95KB)