Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII/112/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2004 rok.

Uchwała Nr XIII/112/03

Rady Miejskiej w O l e ś n i e

z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2004 rok.

 

Działając na podstawie art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 1993r. Nr 94 , poz. 431 , z 1994r. Nr 1 , poz. 3 , z 1996r. Nr 91 , poz. 409 , z 1997r. Nr 43 , poz. 272 , Nr 137 , poz. 926 , z 1998r. Nr 108 , poz. 681 , z

2001r. Nr 81 , poz. 875 , z 2002r. nr 200 , poz. 1680 , z 2003r. Nr 110 , poz. 1039 i Nr 162 , poz. 1568 ) Rada Miejska

 

 

uchwala co następuje :

 

§ 1

Zwalnia się z podatku rolnego :

a/ drogi wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, które nie mają określonych klas

w ewidencji gruntów jako użytki rolne,

b/ cmentarze bez względu na określone w ewidencji gruntów klasy użytków rolnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

 

 

 

 

Uchwała Nr XIII/112/03

Rady Miejskiej w O l e ś n i e

z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

w sprawie zwolnień z podatku rolnego na 2004 rok.

 

Działając na podstawie art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j. Dz. U. z 1993r. Nr 94 , poz. 431 , z 1994r. Nr 1 , poz. 3 , z 1996r. Nr 91 , poz. 409 , z 1997r. Nr 43 , poz. 272 , Nr 137 , poz. 926 , z 1998r. Nr 108 , poz. 681 , z

2001r. Nr 81 , poz. 875 , z 2002r. nr 200 , poz. 1680 , z 2003r. Nr 110 , poz. 1039 i Nr 162 , poz. 1568 ) Rada Miejska

 

 

uchwala co następuje :

 

§ 1

Zwalnia się z podatku rolnego :

a/ drogi wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, które nie mają określonych klas

w ewidencji gruntów jako użytki rolne,

b/ cmentarze bez względu na określone w ewidencji gruntów klasy użytków rolnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

 

 

 

 

 

informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 10.12.2003r.