Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o stanie mienia Gminy Olesno

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Według stanu na dzień 31.10.2005 r.

 1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego

praw własności;

Na dzień 31 października 2005 roku Gmina Olesno dysponuje nieruchomościami stanowiącymi jej własność o powierzchni ogólnej 268,0142 ha.

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz tych nieruchomości w poszczególnych obrębach.

 

 1. Wykaz działek w rozbiciu na obręby

L.p.

 • Nazwa obrębu
 • Ilość działek
 • Pow. w ha
 • 1

  Olesno

  863

  134,7690

  2

  Wojciechów

  19

  4,3626

  3

  Bodzanowice

  42

  13,1739

  4

  Boroszów

  20

  9,4359

  5

  Broniec

  1

  0,6463

  6

  Kucoby

  94

  28,3512

  7

  Łomnica

  14

  6,4239

  8

  Łowoszów

  22

  7,1264

  9

  Stare Olesno

  11

  1,1613

  10

  Świercze

  62

  30,5111

  11

  Sowczyce

  21

  4,5095

  12

  Kolonia Łomnicka

  21

  1,7655

  13

  Wachów

  10

  3,6060

  14

  Wachowice

  9

  1,6309

  15

  Grodzisko

  31

  0,9751

  16

  Wysoka

  26

  4,2528

  17

  Borki Wielkie

  18

  11,4014

  18

  Borki Małe

  15

  3,7162

  19

  Leśna

  1

  0,1952

   

 • Razem
  1. 1300

   268,0142

    

   1. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu;

    

   Na dzień 31 października 2005 roku Gmina Olesno posiada grunty w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni 48,4654 ha.

   W poniższej tabeli przedstawiono wykaz tych gruntów w poszczególnych obrębach.

   Wykaz działek w rozbiciu na obręby

   L.p.

   Nazwa obrębu

   Ilość działek

   Pow. w ha

   1

   Olesno

   359

   38,8109

   2

   Borki Wielkie

   1

   0,5960

   3

   Stare Olesno

   3

   6,5289

   4

   Kucoby

   1

   2,5296

    

   Razem

   364

   48,4654

    

   Gmina Olesno posiada udziały w następujących spółkach:

   1. Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.-Opole – 14121 akcji na kwotę 1.412.100,00 zł

   2. APC METALCHEM – 339 akcji na kwotę 3.279,75 zł.

   3. “Linopłyt”S.A. –Wołczyn – 45 akcji na kwotę 450,00 zł.

   4. Silesiapress - 10 akcji na kwotę 110, 00 zł.

   Gmina Olesno posiada zabudowane nieruchomości bez prawa własności zarządzane przez firmę “PORANEK” S.C. o łącznej powierzchni – 0,7353 ha.

   Wykaz tych nieruchomości przedstawiono w poniższej tabeli.

   Wykaz nieruchomości w posiadaniu gminy Olesno

   L.p.

   Nr działki

   Pow. w ha

   Położenie

   1

   751/250

   0,1151

   Olesno, ul. Dworcowa nr 9 i nr 11

   2

   1630/250

   0,0602

   Olesno, ul. Dworcowa nr 15

   3

   89/10 i 88/10

   0,0501

   Olesno,ul. Mickiewicza nr 12 i nr 12a

   4

   3006/379 i 3005/379

   0,1277

   Olesno, ul. Pieloka nr 15 i nr 15a

   5

   851/461 i 850/471

   0,3049

   Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 19

   i ul. Grunwaldzka nr 1

   6

   82/39 i 83/39

   0,0413

   Olesno, ul. Drzymały nr 23

   7

   2323/364

   0,0360

   Olesno, ul. Lompy nr 19

    

   Razem

   0,7353

    

   Gmina Olesno posiada wierzytelności:

   1. Komunalny zasób mieszkaniowy zarządzany przez firmę “Poranek” S.C. w kwocie 367.272,48 zł.

   2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;

     

     

    Nieruchomości nabyte przez gminę OlesnoW okresie od 1 listopada 2004 roku do 31 października 2005 roku Gmina Olesno nabyła prawo własności nieruchomości:

    1. W trybie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – 25 działek o łącznej powierzchni 4,7273 ha

    2. W trybie Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – 4 działki o łącznej powierzchni 4,7210 ha.

    3. W wyniku zawartej umowy kupna – sprzedaży - 1 działkę o powierzchni 0,0043 ha oraz w wyniku darowizny 1 działkę o powierzchni 0.0600ha.

    Nieruchomości sprzedane W okresie od 1 listopada 2004 roku do 31 października 2005 roku Gmina Olesno sprzedała 13 działek o łącznej powierzchni 2,3136 ha przeznaczone głównie pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową i usługową oraz 8 lokali mieszkalnych i 1 użytkowy wraz z udziałem w gruncie.

   3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

   W okresie od 1 listopada 2004 roku do 31 października 2005 roku Gmina Olesno uzyskała dochody z tytułu:

    1. Sprzedaży nieruchomości – 361.296,47 zł.

    2. Dzierżawy gruntów - 481.569,45 zł.

    3. Wieczystego użytkowania - 89.545,21 zł.

   5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

   Aktualnie toczą się dwa postępowania sądowe oraz jedno administracyjne w sprawie nabycia przez Gminę Olesno nieruchomości na terenie miasta Olesna:

    1. O zasiedzenie nieruchomości położonej przy ul. Pieloka nr 15 oraz o stwierdzenie praw do spadku po współwłaścicielach nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza nr 12

    2. Postępowanie administracyjne o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Lompy nr 19.