Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/350/14 z dnia 25.03.2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


 

Uchwała Nr XLIII/350/14
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 25 marca 2014r.
 
 
 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
 
Na podstawie art. 12 § 4 i § 10 oraz § 11 i § 12 ustawy – Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 147, poz. 881) na wniosek Burmistrza Olesna Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. tworzy się odrębny obwód głosowania:
 

Numer obwodu
Granice obwodu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
18
Szpital Powiatowy
w Oleśnie
Szpital Powiatowy w Oleśnie,
ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno

 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Olesno.
 
 
 
 
 
                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                              Rady Miejskiej w Oleśnie
 
                                                                                                   Piotr Antkowiak


 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a): Karolina Wiktor
Data wytworzenia: 25.03.2014