Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 40.2014 w sprawie zmiany składu operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie   Nr 40.2014
Burmistrza Olesna
z dnia 19 maja 2014 roku
 
w sprawie zmiany składu operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 
 
 
          Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 „Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 10.02.2014r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.”
zarządzam:
 
§ 1.
 
Odwołuje się operatora Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Sowczycach Panią Grażynę Maleska z powodu złożonej rezygnacji.
 
§ 2.
 
Powołuje się operatora Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Sowczycach Panią Anielę Chodura.
 
§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                     Burmistrz Olesna
                                                                                             
                                                                                     Sylwester Lewicki
 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Skrzydło
Data wytworzenia: 20-05-2014