Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 37.2014 z dnia 6 maja 2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie   Nr 37.2014
Burmistrza Olesna
z dnia 6 maja 2014 roku
 
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 
 
 
          Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 „Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 10.02.2014r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.”
zarządzam:
 
§ 1.
 
W celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, ustanawia się operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Olesno wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                 
                                                                                     Burmistrz Olesna
                                                                                             
                                                                                     Sylwester Lewicki
 
 
 
                                                                                             
                                                                                             
 
                                                                                              Załącznik nr 1
                                                                                              do Zarządzenia nr 37.2014
                                                                                              z dnia 6 maja 2014 r.
 
 
Numer i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Imię i nazwisko operatora informatycznego
OKW Nr 1 w Oleśnie, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Oleśnie, ul. Pieloka 12
Henryk Kucharczyk
OKW Nr 2 w Oleśnie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oleśnie, ul. Krasickiego 25
Małgorzata Szewczyk
OKW Nr 3 w Oleśnie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oleśnie, ul. Krasickiego 25
Joanna Riemann
OKW Nr 4 w Oleśnie, MDK Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 31
Leszek Skorupa
OKW Nr 5 w Oleśnie, MDK Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 31
Leszek Skorupa
OKW Nr 6 w Bodzanowicach, Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach, ul. Szkolna 1
Sabina Wieczorek
OKW Nr 7 w Borkach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich, ul. Młyńska 8
Tomasz Pietras
OKW Nr 8 w Borkach Małych, Publiczne Przedszkole w Borkach Małych, ul. Szkolna 1
Kamil Brzęczek
OKW Nr 9 w Świerczu, DFK w Świerczu
ul. Zapłocie 1     
Agnieszka Rosół
OKW Nr 10 w Łomnicy, Remiza OSP w Łomnicy, ul. Strażacka 3
Aniela Chodura
OKW Nr 11 w Sowczycach, Szkoła Podstawowa w Sowczycach, ul. Długa 8
Grażyna Maleska
OKW Nr 12 w Wachowie, Szkoła Podstawowa w Wachowie, ul. Polna 17
Łukasz Fil
OKW Nr 13 w Wysokiej, Remiza OSP Wysoka 39a
Krystyna Szydło
OKW Nr 14 w Wojciechowie, Szkoła Podstawowa w Wojciechowie, ul. Kluczborska 37
Agnieszka Chrzęstek
OKW Nr 15 w Łowoszowie, Publiczne Przedszkole w Łowoszowie, ul. Opolska 64
Łukasz Fil
OKW Nr 16 w Starym Oleśnie, Wiejskie Centrum Kultury w Starym Oleśnie, ul. Kluczborska 3
Agnieszka Chrzęstek
OKW Nr 17 w Boroszowie, Remiza OSP,
Boroszów 44
Kamil Brzęczek
OKW Nr 18 w Oleśnie, Szpital Powiatowy w Oleśnie, ul. Klonowa 1
 
Michał Bioły
 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) : Teresa Skrzydło
Data wytworzenia: 20-05-2014