Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 68.2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin,rad powiatów,sejmików województw oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów..

Zarządzenie Nr 68.2014
Burmistrza Olesna
z dnia 28 sierpnia 2014r.
 
 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
 
 
Na podstawie art.  114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 147, poz. 881 z późn. zm.)
 
zarządzam
 
§ 1.
 
Wyznaczyć miejsce przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych tj.:
  1. w mieście Olesno – na tablicach i słupach ogłoszeń na terenie miasta;
  2. we wszystkich sołectwach w miejscach wskazanych przez Sołtysa;
§ 2.
 
Szczegółowy wykaz miejsc stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami. 
 
§ 4.
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń, w Urzędzie Miejskim, w sołectwach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                    Burmistrz Olesna
                                                  /-/
                                                    Sylwester Lewicki
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 68.2014
Burmistrza Olesna
z dnia 28.08.2014
 
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
 
Na tablicach i słupach ogłoszeń:
w mieście Olesno: ul. Pieloka (jedna tablica i jeden słup ogłoszeń), ul. Dworcowa (jedna tablica i jeden słup ogłoszeń), ul. Kościuszki (jeden słup ogłoszeń)
Na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Olesno:
Bodzanowice – ul. Kościelna; 
Borki Wielkie – ul. Ojca Alarda;
Borki Małe – ul. Kościelna;
Boroszów – obok OSP;
Broniec – obok OSP;
Grodzisko – ul. Lubliniecka;
Kolonia Łomnicka – obok Kościoła;
Kucoby;
Leśna;
Łomnica – obok OSP;
Łowoszów – ul. Opolska;
Sowczyce – ul. Długa;
Stare Olesno – ul. Kluczborska, ul. Starowiejska;
Świercze – ul. Częstochowska, ul. Studnitza;
Wachów – ul. Kuczki;
Wachowice – ul. Wiśniowa, ul. Szkolna;
Wojciechów – ul. Kluczborska;
Wysoka;
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a): Karolina Wiktor
Data wytworzenia: 29.08.2014