Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 75.2014 w sprawie powołania gminnego koordynatora odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 75.2014
Burmistrza Olesna
z dnia 23 września 2014
 
w sprawie powołania gminnego koordynatora odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 
 
          Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 3 lit. a „Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast”
 
zarządzam:
 
§ 1.
 
Powołać koordynatora gminnego Pana Huberta Piątka odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                                     Burmistrz Olesna
 
                                                                                     Sylwester Lewicki
 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) : Teresa Skrzydło
Data wytworzenia: 2014-09-29