Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA dla wyborców niepełnosprawnych

I N F O R M A C J A
DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
 
W związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
i n f o r m u j ę, że
 
27 października 2014 upływa termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
3 listopada 2014 upływa termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3 listopada 2014 upływa termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a.
7 listopada 2014 upływa termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
14 listopada 2014 upływa termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
 
Wzory wniosków dostępne są w Wydziale Spraw Obywatelskich – Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21,
pok. 104.
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 
LOKALE WYBORCZE DOSTOSOWANE DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Oleśnie, ul. Pieloka 21.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibąw Szkole Podstawowej Nr 3 w Oleśnie, ul. Krasickiego 25. Wyznaczona również do celów głosowania korespondencyjnego.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibąw Szkole Podstawowej Nr 3 w Oleśnie, ul. Krasickiego 25.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, Mała Sala,
ul. Wielkie Przedmieście 31.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, Sala Kominkowa,
ul. Wielkie Przedmieście 31.  
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 z siedzibą w Wiejskim Centrum Kultury w Starym Oleśnie,
ul. Kluczborska 3.
 
                                                                         
 
      Burmistrz Olesna
   -//-
  Sylwester Lewicki
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a): Karolina Wiktor
Data wytworzenia: 13.10.2014