Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 2.2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie oraz operatorów wprowadzania danych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz..

Uchwała Nr 2.2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie
z dnia 23 września 2014 r.
 
 
w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie oraz operatorów wprowadzania danych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 
 
          Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2 „Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast” Miejska Komisja Wyborcza w Oleśnie uchwala:
 
 
§ 1.
 
Na wniosek Burmistrza Olesna powołać pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie Panią Małgorzatę Jaskulską oraz operatorów wprowadzania danych Panią Karolinę Wiktor oraz Panią Teresę Skrzydło.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Przewodnicząca Miejskiej
                                                                                              Komisji Wyborczej w Oleśnie
 
 
                                                                                                          Teresa Nowak
 
 
 
 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) : Teresa Skrzydło
Data wytworzenia: 2014-09-23