Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 6/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Olesno.

Uchwała Nr 6/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie
z dnia 23 października 2014 r.
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Olesno
 
 
         Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U . z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z poź. zm. ) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Miejska Komisja Wyborcza w Oleśnie
 
 
uchwala, co następuje
 
§ 1
 
Powołuje się 18 Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w składzie wg załączników od Nr 1 do Nr 18.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                           Przewodnicząca
                                                                  Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                     /-/
                                                                            Teresa Nowak


DOCOKW Nr 1.doc (37,00KB)   DOCOKW Nr 2.doc (37,50KB)   DOCOKW Nr 3.doc (32,50KB)   DOCOKW Nr 4.doc (37,50KB)    DOCOKW Nr 5.doc (34,00KB)    DOCOKW Nr 6.doc (34,00KB)   DOCOKW Nr 7.doc (33,50KB)

DOCOKW Nr 8.doc (35,50KB)   DOCOKW Nr 9.doc (34,00KB)   DOCOKW Nr 10.doc (35,00KB)   DOCOKW Nr 11.doc (34,50KB)   DOCOKW Nr 12.doc (34,50KB)    DOCOKW Nr 13.doc (35,00KB)   DOCOKW Nr 14.doc (33,50KB)

DOCOKW Nr 15.doc (34,00KB)   DOCOKW Nr 16.doc (34,50KB)   DOCOKW Nr 17.doc (37,00KB)   DOCOKW Nr 18.doc (33,50KB)

Podmiot udostępniający:  Miejska Komisja Wyborcza
Informację wytworzył(a): Karolina Wiktor
Data wytworzenia: 23.10.2014