Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 6/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Olesno.

Uchwała Nr 6/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie
z dnia 23 października 2014 r.
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Olesno
 
 
         Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U . z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z poź. zm. ) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Miejska Komisja Wyborcza w Oleśnie
 
 
uchwala, co następuje
 
§ 1
 
Powołuje się 18 Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w składzie wg załączników od Nr 1 do Nr 18.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                           Przewodnicząca
                                                                  Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                     /-/
                                                                            Teresa Nowak


DOCOKW Nr 1.doc   DOCOKW Nr 2.doc   DOCOKW Nr 3.doc   DOCOKW Nr 4.doc    DOCOKW Nr 5.doc    DOCOKW Nr 6.doc   DOCOKW Nr 7.doc

DOCOKW Nr 8.doc   DOCOKW Nr 9.doc   DOCOKW Nr 10.doc   DOCOKW Nr 11.doc   DOCOKW Nr 12.doc    DOCOKW Nr 13.doc   DOCOKW Nr 14.doc

DOCOKW Nr 15.doc   DOCOKW Nr 16.doc   DOCOKW Nr 17.doc   DOCOKW Nr 18.doc

Podmiot udostępniający:  Miejska Komisja Wyborcza
Informację wytworzył(a): Karolina Wiktor
Data wytworzenia: 23.10.2014