Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarzadzenie Nr 92.2014 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


 

Zarządzenie   Nr 92.2014
Burmistrza Olesna
z dnia 30 października 2014 roku
 
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych  w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
 
          Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b „Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 
zarządzam:
 
§ 1.
W celu zapewnienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ustanawia się operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Olesno wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
Uchyla się Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Olesna z dnia 27 października 2014 r.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                 
                                                                                      Burmistrz Olesna
                                                                                                  /-/
                                                                                     Sylwester Lewicki
 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                              Załącznik nr 1
                                                                                              do Zarządzenia nr 92.2014
                                                                                              z dnia 30 października 2014 r.
 
 
Numer i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Imię i nazwisko operatora informatycznego
OKW Nr 1 w Oleśnie, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Oleśnie, ul. Pieloka 12
Sylwia Pągowska
OKW Nr 2 w Oleśnie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oleśnie, ul. Krasickiego 25
Małgorzata Szewczyk
OKW Nr 3 w Oleśnie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oleśnie, ul. Krasickiego 25
Joanna Riemann
OKW Nr 4 w Oleśnie, MDK Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 31
Leszek Skorupa
OKW Nr 5 w Oleśnie, MDK Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 31
Dorota Witek - Skorupa
OKW Nr 6 w Bodzanowicach, Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach, ul. Szkolna 1
Krystian Karaś
OKW Nr 7 w Borkach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich, ul. Młyńska 8
Tomasz Pietras
OKW Nr 8 w Borkach Małych, Publiczne Przedszkole w Borkach Małych, ul. Szkolna 1
Kamil Brzęczek
OKW Nr 9 w Świerczu, DFK w Świerczu
ul. Zapłocie 1     
Ismena Machnik
OKW Nr 10 w Łomnicy, Remiza OSP w Łomnicy, ul. Strażacka 3
Aniela Chodura
OKW Nr 11 w Sowczycach, Szkoła Podstawowa w Sowczycach, ul. Długa 8
Marta Darska
OKW Nr 12 w Wachowie, Szkoła Podstawowa w Wachowie, ul. Polna 17
Michał Bioły
OKW Nr 13 w Wysokiej, Remiza OSP Wysoka 39a
Sebastian Kapuścik
OKW Nr 14 w Wojciechowie, Szkoła Podstawowa w Wojciechowie, ul. Kluczborska 37
Przemek Jaskulski
OKW Nr 15 w Łowoszowie, Publiczne Przedszkole w Łowoszowie, ul. Opolska 64
Łukasz Fil
OKW Nr 16 w Starym Oleśnie, Wiejskie Centrum Kultury w Starym Oleśnie, ul. Kluczborska 3
Rafał Halski
OKW Nr 17 w Boroszowie, Remiza OSP,
Boroszów 44
Kamil Brzęczek
OKW Nr 18 w Oleśnie, Szpital Powiatowy w Oleśnie, ul. Klonowa 1
 
Michał Bioły
  

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a): Karolina Wiktor
Data wytworzenia: 03.11.2014r.