Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania i powołania członków obwodowych komisji wyborczych.


 

Uchwała Nr 7/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie
z dnia 29 października 2014r.
 
w sprawie odwołania i powołania członków obwodowych komisji wyborczych
            Na podstawie art. 153 § 1, 182 § 1 pkt 2, 184 § 1  pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), § 16 ust. 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Oleśnie uchwala, co następuje:
§1. Odwołuje się ze składu:
1)      Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Oleśnie Panią Alicję Mazur, zam. Olesno
w związku z zrzeczeniem się członkostwa,
2)      Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Łowoszowie Panią Ewę Orzeszynę, zam. Dalachów w związku z kandydowaniem w wyborach do Rady Gminy w Rudnikach,
3)      Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Boroszowie Panią Kamilę Hadaś jako osobę nie ujętą w stałym rejestrze wyborców Gminy Olesno.
§2. Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Łowoszowie Panią Agnieszkę Szyszkę jako osobę wskazaną przez Burmistrza Olesna.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                           Przewodnicząca
                                                                                  Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                      /-/
                                                                                              Teresa Nowak 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a): Karolina Wiktor
Data wytworzenia: 03.11.2014r.