Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 93.2014 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr 93.2014
Burmistrza Olesna
 z dnia 30 października 2014 r.
 
w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
         Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. 
 
z a r z ą d z a m
 
§ 1. 
Wyznaczyć przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
§ 2.
Wykaz osób odpowiedzialnychzaochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
 
§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                           Burmistrz Olesna
                                                                                          /-/
                                                                           Sylwester Lewicki
 
 
 
 
 
                       
                                                                                              Załącznik nr 1
                                                                                              do Zarządzenia nr 93.2014
                                                                                              z dnia 30 października 2014 r.
 
 
Numer i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do ochrony lokalu
OKW Nr 1 w Oleśnie, Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Oleśnie, ul. Pieloka 12
Janusz Wojczyszyn
OKW Nr 2 w Oleśnie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oleśnie, ul. Krasickiego 25
Grażyna Lipińska
OKW Nr 3 w Oleśnie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Oleśnie, ul. Krasickiego 25
Grażyna Lipińska
OKW Nr 4 w Oleśnie, MDK Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 31
Ernest Hober
OKW Nr 5 w Oleśnie, MDK Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 31
Ernest Hober
OKW Nr 6 w Bodzanowicach, Szkoła Podstawowa w Bodzanowicach, ul. Szkolna 1
Renata Wieczorek
OKW Nr 7 w Borkach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich, ul. Młyńska 8
Anna Meryk
OKW Nr 8 w Borkach Małych, Publiczne Przedszkole w Borkach Małych, ul. Szkolna 1
Beata Szopa
OKW Nr 9 w Świerczu, DFK w Świerczu
ul. Zapłocie 1     
Róża Jaroń
OKW Nr 10 w Łomnicy, Remiza OSP w Łomnicy, ul. Strażacka 3
Henryk Leś
OKW Nr 11 w Sowczycach, Szkoła Podstawowa w Sowczycach, ul. Długa 8
Magdalena Kwapich
OKW Nr 12 w Wachowie, Szkoła Podstawowa w Wachowie, ul. Polna 17
Ewa Płaziuk
OKW Nr 13 w Wysokiej, Remiza OSP Wysoka 39a
Piotr Pawełczyk
OKW Nr 14 w Wojciechowie, Szkoła Podstawowa w Wojciechowie, ul. Kluczborska 37
Małgorzata Wiencierz
OKW Nr 15 w Łowoszowie, Publiczne Przedszkole w Łowoszowie, ul. Opolska 64
Ewa Orzeszyna
OKW Nr 16 w Starym Oleśnie, Wiejskie Centrum Kultury w Starym Oleśnie, ul. Kluczborska 3
Hubert Wieloch
OKW Nr 17 w Boroszowie, Remiza OSP,
Boroszów 44
Janusz Jurczyk
OKW Nr 18 w Oleśnie, Szpital Powiatowy w Oleśnie, ul. Klonowa 1
 
Leszek Warchoł
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a): Karolina Wiktor
Data wytworzenia: 03.11.2014