Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz danych o środowisku EKOKARTY.PL

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Miejski w Oleśnie jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

W związku z powyższym wykaz danych o postępowaniach w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew dostępny jest w serwisie internetowym: http://www.ekokarty.pl/wykaz/olesno/

Jednocześnie Urząd Miejski w Oleśnie, korzystając z nieodpłatnej, dedykowanej organom administracji aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska, prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) : Teresa Skrzydło
Data wytworzenia: 2010-01-26