Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę  na  dzień  29 września  2023 r. o godz. 1330  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

sesję LXXIX

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno na dofinansowanie wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Olesno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek „SIM Opolskie” i Spółki Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji.
 11. Podjęcie w uchwały w sprawie zmiany nazewnictwa w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk