Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

 

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) z w o ł u j ę  na  dzień  27 lutego 2024 r. o godz. 1200 
w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

 

LXXXVI  sesję

 

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok. (zał. nr 1)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038. (zał. nr 2)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych. (zał. nr 3)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników. (zał. nr 4)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie gminy Olesno. (zał. nr 5)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesna. (zał. nr 6)
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk