Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) z w o ł u j ę  na  dzień 18 stycznia 2021 r. o godz. 1430 

XXXIV sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Odpowiedzi na interpelacje.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica. (zał. nr 1)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/255/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 2)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2021 – 2024. (zał. nr 3)
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk