Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) z w o ł u j ę  na  dzień 18 stycznia 2022 r. o godz. 1100  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

LII  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Odpowiedzi na interpelacje.
  5. Podjęcie uchwały  o przyjęciu statutu Związku Powiatowo-Gminnego ,,Samorządy Ziemi Oleskiej” zgodnego z projektem statutu uzgodnionego z wojewodą.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie.
  8. Zapytania i wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk