Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup farb, wosku i impregnatu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

 

                Olesno, dnia 08. stycznia 2015 r.

                      

B.IX.042.10.1.2015

Zapytanie ofertowe na zakup farb, wosku i impregnatu

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 Euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94).

 

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41 – 44, fax. (034) 359 72 83

 

Przedmiot zamówienia:

 

1. Farba firmy Beckers Designer Universal lub równoważna

Wodorozcieńczalna emalia przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, takich jak sklejka, płyty pilśniowe, płyty wiórowe, płyty fornirowane, zagruntowanych powierzchni metalowych, lamperii i tynków wewnątrz budynków. Produkt może być również stosowany do renowacji starych mebli.

Produkt do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, szybkoschnący, nie drażniący.

Kolory i ilość

- vanilla cream 4 szt.

- white 2 szt.

- candy pink 2 szt.

- light grey 2 szt.

- hot chocolate 2 szt.

2. Wosk wybielający do drewna Fiddes Liming (Fiddes and sons) 0,4L lub równoważny

Stosowany jest głównie do nadania drewnu o otwartych porach typu dąb czy jesion efektu "patynowania" – biały kolor wnika w pory drewna, pozostałą powłokę jedynie delikatnie rozjaśnia. Proces ten pozwala na uzyskanie kontrastu pomiędzy drewnem a porami. Zabieg ten stosowany jest tradycyjnie przede wszystkim na dębie. Efekt zbliżony do - wg nazewnictwa meblarskiego -"whitewash".

 

- ilość: 2 sztuki

3.      Sadolin Classic Impregnat Bezbarwny 2,5L – lub równoważny

Sadolin Classic jest to impregnat, który stosowany jest do zabezpieczania drewna na zewnątrz. Sadolin Classic bardzo dobrze chroni drewno przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Impregnat posiada żywice, dzięki którym dodatkowo na powierzchni drewna tworzy warstwę ochronną, która wydłuża trwałość zabezpieczenia do aż do 6 lat. Sadolin Classic jest polecany w szczególności do malowania płotów, altanek, pergoli, fasad drewnianych, mebli ogrodowych.

- ilość: 2 sztuki

4. Papier ścierny o ziarnistości: P120 - szerokość 30 cm, długość 5 m; Papier ścierny o ziarnistości: P220 – szerokość 30 cm, długość 15 m.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚICOWYCH.

c) cena obejmuje dostawę materiałów (osobiście lub kurierem)

 Zamówione materiały należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 209, II piętro. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół podpisany w siedzibie zamawiającego.

Terminy wykonania zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 7 dni od ogłoszenia i powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę można przesyłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno do dnia 15. 01.2015 r. do godz. 10.00.

- poczty elektronicznej na adres: olesno.opo@gminy.pl

- faksem na nr: 34 359 72 83.

Warunki udziału w postępowaniu:

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy (prowadzący działalność gospodarczą), którzy w terminie określonym w pkt. III złożą następujące dokumenty

Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej www.olesno.pl zakładka BIP.

Osobami uprawnionymi do kontaktów oferentami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia i zapytania ofertowego: Ilona Bil-Dzida; Magdalena Skowronek

tel. 34 350 91 73

 

Załączniki:
Formularz ofertowy           

                                                     Burmistrz Olesna

                                                     Sylwester Lewicki

 

 

DOCXFormularz ofertowy farby.docx

 

                                                                                                              Olesno, dnia 20.01.2015 r.

                                                                                 

B-IX.042.10.1.2015

 

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na:

Zakup farb, wosku i impregnatu

na cele projektu

pn.: „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

 

W dniu 08.01.2015 roku na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl/  ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na zakup farb, wosku i impregnatu wg. specyfikacji zawartej w ogłoszeniu.

 

Do dnia 15.01.2014 do godz. 10.00 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta według poniższego zestawienia:

Lp Nazwa oferenta

Cena brutto [zł]

Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego

1.

Spółdzielnia Handlowa "Rolnik"

Hurtownia Farb i Tapet

ul. Targowa 13

46-300 Olesno

544,80

Do realizacji zamówienia został wybrany oferent, który zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Spółdzielnia Handlowa „Rolnik”

Hurtownia Farb i Tapet

ul. Targowa 13

46-300 Olesno

 

Cena brutto: 544,80 zł brutto

                                                                                 

 

Burmistrz Olesna

 

Sylwester Lewicki