Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2015

PDFZarządzenie Nr 1.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (715,00KB)

DOCZarządzenie Nr 2.2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.doc (40,00KB)

PDFZarządzenie Nr 3.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (375,47KB)

PDFZarządzenie Nr 4.2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf (160,08KB)

PDFZarządzenie Nr 5.2015 w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich w Gminie Olesno.pdf (568,88KB)

PDFZarządzenie Nr 6.2015 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (378,98KB)

PDFZarządzenie Nr 7.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (138,37KB) 

PDFZarządzenie Nr 8.2015 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (391,78KB)

PDFZarządzenie Nr 9.2015 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (293,02KB)

PDFZarządzenie Nr 10.2015 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (177,26KB)

PDFZarządzenie Nr 11.2015 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam.pdf (138,74KB)

PDFZarządzenie Nr 12.2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu jego pracy.pdf (138,31KB)

PDFZarządzenie Nr 13.2015 w sprawie powołania zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (129,41KB) 

PDFZarządzenie Nr 14.2015 w sprawie powołania Komisji na otwarcie i rozstrzygnięcie ofert na dotację z budżetu Gm.Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publ. w 2015 w ramach działalności pożytku publ.pdf (229,26KB)

DOCZarządzenie Nr 15.2015 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc (30,00KB)

PDFZarządzenie Nr 16.2015 w sprawie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (133,12KB)

DOCZarządzenie nr 17.2015 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Olesno na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późniejszymi zmianami o działal.doc (41,50KB)

PDFZarządzenie Nr 18.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (774,29KB)

DOCXZarządzenie Nr 19.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP.docx (15,98KB)

DOCZarządzenie Nr 20.2015 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.doc (37,50KB)

DOCZarządzenie Nr 21.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.doc (50,50KB)

PDFZarządzenie Nr 22.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (833,09KB)

PDFZarządzenie Nr 23.2015 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (543,09KB)

PDFZarządzenie Nr 24.2015 w sprawie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Oleśnie oraz Publicznej Szkole Podst.pdf (282,69KB)

PDFZarządzenie Nr 25.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (130,36KB)

PDFZarządzenie Nr 26.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (738,01KB)

PDFZarządzenie Nr 27.2015 w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olesno (2).pdf (1,03MB)

PDFZarządzenie Nr 28.2015 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.pdf (282,17KB)

PDFZarządzenie Nr 29.2015 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (312,81KB)

PDFZarządzenie Nr 30.2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (505,33KB)

PDFZarządzenie Nr 31.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf (346,34KB)

PDFZarządzenie Nr 32.2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf (266,05KB)

PDFZarządzenie Nr 33.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru pomieszczeń strażnicy Ochotniczej Strazy Pożarnej w Wachowie.pdf (321,67KB)

PDFZarządzenie Nr 34.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf (313,56KB)

PDFZarządzenie Nr 35.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 R. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczyposopolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..pdf (4,31MB)

PDFZarządzenie Nr 36.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (1,45MB) 

PDFZaqrządzenie Nr 37.2015 w sprawie wyrażenia zgody na oddadnie w użyczenie nieruchomośći Gminy Olesno.pdf (286,03KB)

DOCXZarządzenie Nr 38.2015 w sprawie powołania gminnego koordynatora odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..docx (16,23KB)

DOCZarządzenie Nr 39.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..doc (54,50KB)

PDFZarządzenie Nr 40.2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.pdf (679,98KB) 

PDFZarządzenie Nr 41.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (1,22MB)

DOCZarządzenie Nr 42.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.doc (47,50KB)

PDFZarządzenie Nr 43.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (1,00MB)

PDFZarządzenie Nr 44.2015 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (340,25KB)

PDFZarządzenie Nr 45.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (400,78KB)

PDFZarządzenie Nr 46.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (523,15KB)

PDFZarządzenie Nr 47.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok..pdf (899,17KB)

PDFZarządzenie Nr 48.2015 w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2015 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf (242,50KB)

PDFZarządzenie Nr 49.2015 w sprawie organizacji Zawodów Sportowo - Pożarniczych w gminie Olesno.pdf (916,26KB)

PDFZarządzenie Nr 50.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (1,10MB)

PDFZarządzenie Nr 51.2015 w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r. II tura.pdf (275,50KB)

PDFZarządzenie Nr 52.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (719,14KB)

PDFZarządzenie Nr 53.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (601,39KB)

DOCZarządzenie Nr 54.2015 Burmistrza Olesna w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego Gminy Olesno l.doc (35,50KB)

DOCZarządzenie Nr 55 Burmistrza Olesna w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.doc (57,50KB)

PDFZarządzenie Nr 56.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomoście przeznaczonych do zbycia.pdf (425,25KB)

PDFZarządzenie Nr 57.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (1,87MB)

DOCXZarządzenie Nr 58.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów komitetów referendalnych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.docx (16,21KB)

PDFZarządzenie Nr 59.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (860,73KB)

DOCZarządzenie Nr 60.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.doc (53,50KB)

PDFZarządzenie nr 61.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (863,31KB)

PDFZarządzenie Nr 62.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Wyprawka Szkolna.pdf (266,86KB)

DOCXZarządzenie Nr 63.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypos.docx (14,22KB)

DOCZarządzenie Nr 64.2015 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.doc (28,00KB)

PDFZarządzenie nr 65.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (534,42KB)

DOCZarządzenie Nr 66.2015 w sprawie powołania komisji.doc (245,00KB)

DOCZarządzenie Nr 67.2015 w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2015 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie..doc (24,50KB)

PDFZarządzenie nr 68.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (360,08KB)

PDFZarządzenie nr 69.2015 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (363,16KB)

PDFZarządzenie Nr 70.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Bodzanowicach.pdf (328,94KB)

PDFZarządzenie nr 71.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.pdf (331,45KB)

PDFZarzadzenie Nr 72.2015 w sprawie ogłoszenia spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do komunalizacji.pdf (452,35KB)

DOCZarządzenie Nr 73.2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.doc (43,00KB)

DOCZarządzenie Nr 74.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum.doc (51,00KB)

PDFZarządzenie nr 75.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 roku.pdf (954,22KB)

DOCZarządzenie Nr 76.2015 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkol w Bodzanowicach.doc (23,50KB)

PDFZarządzenie nr 77.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (536,11KB)

PDFZarządzenie nr 78.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (696,83KB)

PDFZarządzenie nr 79.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (506,26KB)

DOCZarządzenie Nr 80.2015 Burmistrza Olesna z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem.doc (41,00KB)

PDFZarządzenie nr 812015 w sprawie powierzenia obowiązku nadzoru dyrektorskiego nad Publicznym Przedszkolem w Wachowie.pdf (231,17KB)

PDFZarządzenie nr 82.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (411,77KB)

PDFZarządzenie Nr 83.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (165,93KB)

PDFZarządzenie nr 84.2015 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (877,72KB)

DOCZarządzenie Nr 85.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.doc (76,00KB)

PDFZarządzenie Nr 86.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (638,34KB)

PDFZarządzenie Nr 87.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (140,03KB)

DOCZarządzenie Nr 88.2015 Brmistrza Olesna z dnia 30.09.2015 r. w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.doc (33,50KB)

PDFZarządzenie Nr 89.2015 w sprawie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Komunalnych Gminy Olesno.pdf (28,45KB)

DOCZarządzenie Nr 90.2015 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej.doc (33,00KB) 

PDFZarządzenie Nr 91.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.pdf (4,26MB)

PDFZarządzenie Nr 92.2015 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzzwyczajnymi wydarzeniami.pdf (61,09KB)

PDFZarządzenie Nr 93.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (36,25KB)

PDFZarządzenie Nr 94.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..pdf (120,64KB)

PDFZarządzenie Nr 95.2015 w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2015 dla pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf (18,38KB)

PDFZarządzenie Nr 96.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (173,79KB)

PDFZarządzenie nr 97.2015 w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Olesnie w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r..pdf (17,87KB)

PDFZarządzenie Nr 98.2015 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia..pdf (36,05KB)

PDFZarzadzenie nr 99.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (112,64KB)

DOCZarządzenie Nr 100.2015 Burmistrza Olesna z dnia 28 października 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.doc (51,00KB)

PDFZarządzenie Nr 101.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olesno..pdf (42,95KB)

PDFZarzadzenie nr 102.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (100,25KB)

PDFZarządzenie Nr 103.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (38,00KB)

PDFZarządzenie Nr 105.2015 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Olesnie.pdf (436,68KB)

PDFZarządzenie Nr 106.2015 w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (162,62KB)

PDFZarządzenie Nr 107.2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (121,30KB)

PDFZarządzenie Nr 108.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2015 rok.pdf (142,63KB)

PDFZarządzenie Nr 109.2015 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Olesno na 2016.pdf (20,76MB)

DOCZarządzenie Nr 110.2015 Burmistrza Olesna z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.doc (40,00KB)

DOCZarządzenie Nr 111.2015 Burmistrza Olesna z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.doc (60,00KB)

DOCZarządzenie Nr 114.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.doc (56,00KB)

DOCZarządzenie Nr 115.2015 Burmistrza Olesna w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.doc (40,00KB)

DOCZarządzenie Nr 120.2015 Burmistrza Olesna z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.doc (48,50KB)

PDFZarządzenie Nr 123.2015 w sprawie ustanowienia procedury udzielania zamowień publicznych w Urzędzie Miejskim.pdf (2,81MB)

PDFZarządzenie Nr 124.2015 w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (24,26MB)