Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakończenie postępowania dowodowego do decyzji OOŚ na budowę obory w Leśnej, A. Jeziorowski

Olesno, dnia  26 stycznia 2015 roku

 

 

Nr III.7624/14/2009/2014

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o : wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie obory o projektowanej obsadzie do 60 DJP na diałkach nr 155 i 156 k.m. 1, położonych w Wachowie przy ul. Leśnej.

Strony postępowania mogą, przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia, pod wskazanym poniżej adresem:

Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. 106).

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki

Krzysztof Dydyna

 

 

 

Do wiadomości:

-Gmina Olesno

-Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

-Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie (w miejscowości Leśna),

-Państwo Agata i Adam Jeziorowscy,

-Pani Urszula Glomb,

KD/RA