Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urbanistyka

DOCXWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx
PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

DOCXWniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.docx
PDFWniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.pdf
PDFWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf
DOCXWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.docx

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf
DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.docx

PDFWniosek o wydanie wypisu i wyrysu.pdf
DOCXWniosek o wydanie wypisu i wyrysu.docx

Infrastruktura

PDFWniosek na zajęcie pasa drogowego.pdf
DOCWniosek na zajęcia pasa drogowego.doc

Ochrona Środowiska

DOCXKlauzula informacyjna w sprawach usuwania drzew i krzewów.docx
PDFWniosek na wycinkę drzewa.pdf
PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf
 

DOCXWniosek o wydanie decyzji środowiskowej.docx
PDFWniosek o wydanie decyzji środowiskowej.pdf
DOCXWniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej.docx
PDFWniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej.pdf

Inne

DOCXOświadczenie - zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.docx
PDFOświadczenie - zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.pdf
DOCXWniosek o zwrot opłaty skarbowej.docx
PDFWniosek o zwrot opłaty skarbowej.pdf