Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami


Urbanistyka

PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf

PDFWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf
DOCXWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.docx

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o braku mpzp lub wypis i wyrys w przypadku położenia w granicach obowiązującego mpzp.pdf
DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o braku mpzp lub wypis i wyrys w przypadku położenia w granicach obowiązującego mpzp.docx
PDFWniosek o wydanie wypisu i wyrysu.pdf
DOCXWniosek o wydanie wypisu i wyrysu.docx

Infrastruktura

PDFWniosek na zajęcie pasa drogowego.pdf
DOCWniosek na zajęcia pasa drogowego.doc

Ochrona Środowiska

DOCXKlauzula informacyjna w sprawach usuwania drzew i krzewów.docx
PDFWniosek na wycinkę drzewa.pdf
PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf

DOCXWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.docx
PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
DOCXWniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.docx
PDFWniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Inne

DOCXOświadczenie - zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.docx
PDFOświadczenie - zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.pdf
DOCXWniosek o zwrot opłaty skarbowej.docx
PDFWniosek o zwrot opłaty skarbowej.pdf
DOC01_Wniosek o najem_przydział lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.doc
DOC01-1 załącznik do wniosku o najem mieszkania - deklaracja o dochodach.doc
DOCX01-2 załącznik do wniosku o najem mieszkania - oświadczenie o stanie majątkowym.docx
DOCX01-3 załącznik do wniosku o najem mieszkania - nieposiadanie tytułu prawnego do innego lokalu.docx
DOCWniosek o wydanie nagrań z monitoringu miejskiego.doc
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym budynku (nieruchomości).doc
DOCWniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu.doc
DOCWniosek_o_nadanie_numeru_porzadkowego_2.doc