Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla budowy ekologicznej lakierni proszkowej w Oleśnie.

Olesno, dnia 02 stycznia 2015 roku

NR III.6220.2.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam

że w dniu 20 stycznia 2015 roku na wniosek Pana Dawida Jonka,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, dla przedsięwzięcia mogącego znacząco wpłynąć na środowisko, pod nazwą:

 

„Ekologiczna lakiernia proszkowa w Oleśnie”.

Inwestycja dofinansowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Otrzymują :

1.Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

2.Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

3.Gmina Olesno,

4.Witek Joachim,

5.Lesik Joachim

RA/RA