Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Nad Łąkami w Oleśnie

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że dniu 28 stycznia 2015 roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, (po uzupełnieniu wniosku w dniu 17.02.2015 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie gazociągu średniego ciśnienia  Ø 40 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Oleśnie przy ul. Nad Łąkami na działce nr 3558/2”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie, oznaczonych geodezyjnie nr: 3558/2, 3558/1 i 3551 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

 

 

                                                                                                        Burmistrz Olesna 

                                                                                             Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej.
  3. A/a.