Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie 800 kanapek i dostawa 800 szt. napojów


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

Olesno dn. 13.03.2015 r.

B-IX.042.10.13.2015

                                                                              

Zapytanie ofertowe

Wykonanie 800 kanapek i dostawa 800 szt. napojów

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94)

I.Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21

 tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

II. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie i odrębne zapakowanie 800 szt. kanapek składających się z: bułki pszennej, masła, do wyboru wędliny, lub sera, pomidora lub o ogórka.

Dostawa 400 szt wody mineralnej niegazowanej w zakręcanej butelce

Dostawa 400 szt. soczku w zakręcanej butelce.

 

III. Terminy wykonania zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia: Kanapki będą wykonywane na 8 wyjazdów każdy w innym terminie. Zamawiający na 7 dni przed wyjazdem poinformuje o dacie przygotowania części zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można przesłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno do dnia 18.03.2015 r.  do godz. 11.00 bądź:

- poczty elektronicznej na adres: olesno.opo@gminy.pl

- faksem na nr: 34 359 72 83

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Ofertę może złożyć wykonawca który prowadzi działalność gospodarczą i w wyznaczonym terminie złoży ofertę.

V. Ocena ofert

Cena  - 100 %

VI. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej oraz wyśle informacje do oferentów droga elektroniczna bądź faxem.

VII. Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: tel. 34 350 91 73

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

DOCXformularz ofertowy - kanapki.docx
 

                                                                                            Olesno, dnia 30.03.2015 r.

 

            B-IX.042.10.13.2015

 

                                                                                  

Protokół z zapytania ofertowego

 

 

W wyniku ogłoszenia zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę 800 szt. kanapek  i  800 szt. napojów Zamawiający otrzymał oferty w następujących cenach:

 

 

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty [zł brutto]

1

 

Marciniak Usługi Gastronomiczne s.c.

Marciniak – Wieczorek, P. Wieczorek

Opole, ul. Gosławicka 2

 

4 520

2

Publiczne Gimnazjum nr 1

Olesno, ul. Pieloka 21

2 880

3

 Catering „Niebo w gębie”                                                                                           Warszawa, ul. Koncertowa 4

3 992

4

F.H.U „Mama”

 Bytom, ul. Pułaskiego 75

3 950

5

Galeria smaku, Marian Wójcik

Bielawa, ul. Prusa 6B/8

4640

 

Do wykonania zamówienia zostało wybrane Publiczne Gimnazjum nr 1 z Olesna,  w cenie 2 880 zł brutto.

 

Burmistrz Olesna

Sywester Lewicki