Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa podręczników, materiałów dydaktycznych do zajęć z tyflopedagogiki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

 

Olesno dn. 16.03.2014 r.

B-IX.042.10.16.2015

                                                                                                                                                                            

Zapytanie ofertowe

Dostawa  podręczników, materiałów dydaktycznych do zajęć z tyflopedagogiki

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu   o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94)

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21                                                                                    

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

I.Przedmiot zamówienia:

1.Układanka „układam trójkąty”  - rozwijająca spostrzeganie, logiczne myślenie, orientacje kierunkową. Zawartość: 12 kart ze wzorami z tworzywa, 8 trójkątów równobocznych, pudełko

2.Gra Moire – eksperymenty optyczne, zawartość: 10 dużych plansz z nadrukiem wzoru czarno – białego, 10 folii przeźroczystych z nadrukiem wzorów  identycznych z wzorami na planszach , 10 kart zadaniowych z wzorami do ułożenia

3.Kreatywne sześciany – XL z książeczką zadań zawartość 6 ramek z sześcioma elementami w każdej

4.Budowanie cieni – wersja mini, zawartość 6 ramek z sześcioma elementami w każdej książeczka z zadaniami.

5.Gra z lusterkiem – seria niebieska, zawartość: 2 plastikowe bezpieczne lusterka na podstawkach – 4 kostki ze wzorami, 24 karty ze wzorami.

6.K-DRON – łamacz głów, zawartość 8 klocków K-DRON, złożone mają wymiary 6 x 6 x 3 cm wykonane z estetycznego trwałego tworzywa.

7.Budujemy szkielety brył, zawartość: 180 kolorowych kulek o średnicy 1,6 cm(każda posiada 26 otworów)

8.Budujemy szkielety brył – karty pracy 1, zawartość: 10 dwustronnych kolorowych kart z tworzywa (15 x 21 cm)

9.Budujemy szkielety brył – karty pracy 2 zawartość: 10 dwustronnych kolorowych kart z tworzywa

10.Gdzie taki sam? Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją, zawartość: 54 dwustronne plansze A-4 , 7 dwustronnych plansz z kartonikami, instrukcja metodyczna

11.Znajdź pary – ćwiczymy spostrzegawczość, zawartość  96 dwustronnych kart, pudełko

12.W dobrym kierunku – zawartość: plansza z elastycznego tworzywa, 4 kolorowe pionki, 2 kostki.

II. Terminy wykonania zamówienia

III. Przewidywany termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

IV. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można przesłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno do dnia 20.03.2015 r  do godz. 10.00 bądź:

- poczty elektronicznej na adres: ilonab@olesno.pl

- faksem na nr: 34 359 72 83

V. Warunki udziału w postępowaniu:

Ofertę może złożyć wykonawca który prowadzi działalność gospodarczą i w wyznaczonym terminie złoży ofertę.

VI. Ocena ofert

Cena  - 100 %

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

VII. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej oraz wyśle informacje do oferentów droga elektroniczna bądź faxem.

VII. Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek, Ilona Bil-Dzida, tel. 34 350 91 73: magdas@olesno.pl, ilonab@olesno.pl

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki