Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o modernizacji linii elektroenergetycznej 110 kV Kluczbork - Olesno

 

 

 

Olesno, dnia 30 marca 2015 roku.

NR III.6220.6.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity                 Dz. U. z 2000 roku nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 16 marca 2015 roku na wniosek Pana Dariusza Czeremuszkina, z-cy dyrektora ds. technicznych Islandzko – Polskiego Biura Projektów Energetycznych Sp. z o.o. Ispol - Projekt,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, dla przedsięwzięcia mogącego znacząco wpłynąć na środowisko, polegającego na:

 

modernizacji linii elektroenergetycznej 110 kV Kluczbork – Olesno, realizowanego na działkach ew. 3 w obrębie Łowoszów gm. Olesno, 3/2 w obrębie Stare Olesno gm. Olesno, 39/2 w obrębie Ciarka gm. Lasowice Wielkie, oraz 3477 i 3476 w obrębie Olesno gm. Olesno.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie ( pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

Otrzymują :

1.Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

2.Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

3.Gmina Olesno,

4.Gmina Lasowice Wielkie,

5.Pan Dariusz Czeremuszkin, z-ca dyrektora ds. technicznych Islandzko – Polskiego Biura Projektów Energetycznych Sp. z o.o. Ispol – Projekt.

RA/RA