Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja 2 wyjazdów do ogrodu botanicznego we Wrocławiu

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

                                                                                                                     Olesno dn. 16.04.2015 r.

B-IX.042.10.16.2015

                                                                              

Zapytanie ofertowe

Organizacja 2  wyjazdów  do ogrodu botanicznego we Wrocławiu

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu   o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94)

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

 46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21

  tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

I.Przedmiot zamówienia jest wyjazd grupy 100 osobowej  (94 uczniów i 6 opiekunów) z Publicznego Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Oleśnie do ogrodu Botanicznego we Wrocławiu oraz uczestnictwo w prelekcji na wybrany temat.

Zapewnienie  transportu do Wrocławia i z powrotem

Kupno biletów wstępu do ogrodu botanicznego

Zakup obiadu  jednej z wrocławskich restauracji Sphinx, wg osobistych preferencji młodzieży. Cena 1 obiadu do 30 zł.

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków

Wszystkie opłaty związane z korzystaniem z dróg i parkingów.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na 1 wyjazd.

Rozliczenie na podstawie faktury z terminem płatności do 14 dni od daty jej otrzymania .

II.Terminy wykonania zamówienia - 30.04.2015

III.Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można przesłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno do dnia 23.04.2015 r  do godz. 14.00 bądź:                      - - poczty elektronicznej na adres:                                                                               

- faksem na nr: 34 359 72 83

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do organizowania wycieczek, tj. posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196 j.t)

Ofertę może złożyć wykonawca który prowadzi działalność gospodarczą i w wyznaczonym terminie złoży ofertę.

V. Ocena ofert

Cena  - 100 %

VI. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej oraz wyśle informacje do oferentów droga elektroniczna bądź faxem.

VII. Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek, Ilona Bil-Dzida, tel. 34 350 91 73: ,

 

                                                                                                                                             Burmistrz Olesna

                                                                                                                                             Sylwester Lewicki

 

 

DOCXformularz ofertowy - Wrocław ogród botaniczny.docx (45,80KB)
 

Olesno, dnia 20.04.2015 r.

 

Informacja o zmianach w zapytaniu ofertowym z dn. 16.04.2015 r. 

nr B-IX.042.10.16.2015 pn.: Organizacja 2 wyjazdów do ogrodu botanicznego we Wrocławu

 

Zmian dokonano:

- w punckie II. Termin wykonnania zamówienia:

Było: 

30.04.2015 r.

Jest: 

30.05.2015 r.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

                                                                                                    Burmistrz Olesna

                                                                                                    Sylwester Lewicki 

 

 

                                                        Olesno, dnia 28.04.2015 r.

 

Protokół z zapytania ofertowego na organizację 2 wyjazdów do ogrodu botanicznego we Wrocławiu

 

W dniu 16.04.2015 r zamawiający wystosował zapytanie ofertowe na organizację 2 wyjazdów do ogrodu botanicznego we Wrocławiu. W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert wg poniższego zestawienia:

 

 

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty za 1 wyjazd (zł)

1

Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska

Karpacz, ul. Mickiewicza 7/7

2 784,00

2

Biuro podróży Siesta

Michał Jeziorowski

Olesno, ul. Kluczborska 30

 

2 996,95

3

Biuro podrózy „Kormoran” s.c.

Galus Krzysztof, Izydorczyk Jarosław

Olesno, ul. Jaronia 3/1

 

3 280,00

4

Usługi Sportowo – Turystyczne

Łukasz Ziniewicz

Szczecin, ul. Zagórskiego 64

 

3400,00

5

B.A.M.M.

B. Micewski, A.Marcinkowska – Micewska s.c.

Wolsztyn, Zacisze 14

 

3110,00

6

Inventum

Nowy Sącz, ul. Mikołaja Reja 20 A

 

3 434,98

7

Biuro Podróży „Tempo” s.c.

Olesno, Kossaka 4b

 

2 900,00

8

Biuro podróży Voyager

Toruń, ul. Kos. Kościuszkowskich 11

3995,00

9

Biuro Podróży Wadi

Bielsko-Biała ul. Kowalska 61

 

4 256,00

10

Biuro Podróży PL Travel

Krzysztof Stańczyk

Katowice, ul. Reymonta 16

 

5 350,00

11

Olestur Travel s.c.

Jerzy Staroń, Joachim Jendrzej

Olesno, ul. Rynek 20/1

3006,20

 

12

Magdalena Siśkiewicz New Challenge

ul. Rydlowka 5/323, Kraków

 

7 470,00

 

Do wykonania zadania została wybrana oferta firmy:

 

Biuro Rezerwacji Karpacz Agnieszka Mieszkalska

Karpacz, ul. Mickiewicza 7/7

w cenie: 2 784,00 zł

                                    Zastępca Burmistrza

 

                           Jerzy Chęciński