Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja 4 wyjazdów do Krakowa w dniu 13.06.2015 r.


 

                                                                                                                                           Olesno dn. 16.04.2015 r.

B-IX.042.10.17.2015

                                                                              

Zapytanie ofertowe

Organizacja 4 wyjazdów do Krakowa w dniu 13.06.2015 r.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu  o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94)

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

 46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21                                                                                   

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

I.Przedmiotem zamówienia jest organizacja 4 wyjazdów do Krakowa dla 200 uczestników (188 uczniów z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Oleśnie) oraz 12 opiekunów.

Każdy wyjazd obejmuje 50 uczestników.

Wycieczka obejmuje pobyt w następujących miejscach w Krakowie:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (w podziemiach sukiennic) – rezerwacja i koszt gminy

Wawel – rezerwacja i koszt gminy 

Kościół Mariacki

Sukiennice

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na 1 wyjazd.

II.Oferta obejmuje następujące elementy:

Zapewnienie transportu do Krakowa i z powrotem komfortowym autokarem  z poprawnie działająca klimatyzacją.

Zakup wyżywienia w jednej z  restauracji Sphinx w Krakowie. Koszt posiłku na jednego  uczestnika wynosi do 35 zł/osobę

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Opłatę za korzystanie z dróg i parkingów.

Płatność za wycieczkę –przelewem na konto w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury Vat.

Terminy wykonania zamówienia – 13.06.2015 r.

III.Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można przesłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno do dnia 23.04.2015 r.  do godz. 14.30 bądź:

- poczty elektronicznej na adres: olesno.opo@gminy.pl

- faksem na nr: 34 359 72 83

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do organizowania wycieczek, tj. posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196 j.t)

Ofertę może złożyć wykonawca który prowadzi działalność gospodarczą i w wyznaczonym terminie złoży ofertę.

V. Ocena ofert

Cena  - 100 %

VI. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej oraz wyśle informacje do oferentów droga elektroniczna bądź faxem.

VII. Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek, Ilona Bil-Dzida, tel. 34 350 91 73: magdas@olesno.pl, ilonab@olesno.pl

 

                                                                                                                             Burmistrz Olesna

                                                                                                                             Sylwester Lewicki

 

 

DOCXKraków - formularz ofertowy.docx (45,89KB)
 

 

Olesno, dnia 22.04.2015 r.

 

Dodatkowe wyjaśnienia w związku z pytaniami oferentów do zapytania ofertowego na „Organizację 4 wyjazdów do Krakowa”

 

1.Termin 13.06.2015  - wskazany jest dla 4 grup każda po 50 uczestników.

2. Gmina Olesno posiada rezerwację - 100 miejsc w Krakowie w Muzeum Historycznym , zakup biletów obciąża Gminę.

Kościół Mariacki  – z uwagi na trwający remont w części Ołtarza głównego wejście do kościoła odbywa się bez kosztów.

Wawel – Gmina posiada rezerwację, koszt Gminy.

3. Obiad – może zostać podzielony na 50 osobowe grupy. Ustalenie menu nastąpi przed wycieczka przez asystenta szkolnego i w ten sposób nastąpi rezerwacją godziny i posiłku dla danej osoby przez gminę.

4. Formularz ofertowy znajduje się w zakładce pod zapytaniem

5. Obiad musi składać się z posiłku wieloskładnikowego. Wykluczony jest zakup uczestników samych frytek lub samej zupy.

 

                                                                                               BURMISTRZ OLESNA

                                                                                                  Sylwester Lewicki

 

                                                                                                                                              Olesno dn.29.04.2015 r

 

 

Protokół z zapytania ofertowego na organizację 4 wyjazdów do Krakowa

 

W dniu 16.04.2015 r Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe na organizację 4 wyjazdów do Krakowa młodzieży z oleskich gimnazjów. W wyznaczonym terminie wpłynęło 15  ofert  wg poniższego zestawienia:

 

l.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena 1 wyjazdu (zł)

1

Olestur Travel s.c.

Olesno, ul. Rynek 20/1

3 459,50

2

Biuro podróży Siesta

Olesno, ul. Kluczborska 30

3475,99

3

Stacja Event

Kraków, ul. Mikołajewska 6/1

3499,00

4

Biuro podróży „Kormoran”

Olesno, ul. Jaronia 3/1

3540,00

5

New Challenge Magdalena Siśkiewicz

Kraków, ul. Rydlówka 5/323

3810,00

6

Biuro Turystyczne „Vojager”

87-100 Toruń, ul. Kos. Kościuszkowskich 11

4183,00

7

Biuro podróży Wadi

Bielsko-Biała, ul. Kowalska 61

4256,00

8

Inventum

Nowy Sącz, ul. M. Reja 20 a

4396,45

9

Bamm s.c.

Wolsztyn, ul. Zacisze 14

4470,00

10

Silesia Trip & Hotels

Katowice, ul. Grzyśki 15 A/3

4699,00

11

Biuro podrózy Pl Travel

Katowice, ul. Reymonta 16/10

6150,00

12

Biuro Turystyczne Travelspot Sp. Z o.o.

Gdynia, AL. Zwyciestwa 12

6974,00

13

Hartur Sp. Zo.o.

Kraków, ul. Karmelicka 43

7250,00

14

Biuro podróży Rzemyk Travel

Kraków, ul. Grzegórzecka 4/U3a

4460,00

15

F.H.U Tadeusz Rzemyk

Zbrosławice, ul. Fabryczna 2

4000,00

 

Do wykonania zamówienia została wybrana oferta firmy:

Olestur Travel s.c.

Olesno, ul. Rynek 20/1

Oferując najniższą cenę za realizację zamówienia:

3.459,50 zł

 

 

                                                                       Zastępca Burmistrza

 

                                                                          Jerzy Chęciński