Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji opiekunów podczas wyjazdu do Wrocławia młodzieży uczestniczącej w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

                 Olesno, dnia 20.04.2015 r.

 

B-IX.042.10.21.2015

Zapytanie ofertowe

dotyczące pełnienia funkcji opiekunów podczas wyjazdu do Wrocławia młodzieży uczestniczącej w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

 

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji opiekunów podczas 2 wyjazdów do Wrocławia dla 94 uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.      

Termin wyjazdów:

-  30 maja 2015r .

- ilość opiekunów: 6 osób - po 3 osoby na każdy autokar.

II. Obowiązki opiekunów podczas wyjazdu:

1.Przygotowanie list obecności i zebranie podpisów wszystkich uczestników oraz niezbędnej dokumentacji od uczniów przed wyjazdem,

2. Opieka nad młodzieżą uczestniczącą w wyjeździe wyjazdu lub wydzieloną grupą,

3. Decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczestników i uczestniczek z autobusu

w odpowiednich miejscach.

4.Sprawdzanie stanu liczebnego uczestników przed wyruszeniem i powrotem z każdego miejsca pobytu;

5.Zwracanie uwagi na stosowne zachowanie się uczestników oraz przestrzegania regulaminów zwiedzanych obiektów;

6.Współdziałanie w realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

7. Egzekwowanie od uczestników wyjazdu regulaminu wycieczki,

8.Informowanie uczestniczki/uczestników na podczas wyjazdu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można składać za pomocą:

- poczty, kuriera na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21,46-300 Olesno do dnia 27.04.2015 r. do godz. 14.00 bądź:

- poczty elektronicznej na adres:

- faksem na nr: 34 359 72 83.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Opiekun wycieczki powinien posiadać:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne,

- doświadczenie pedagogiczne min. 3 lata

V. Ocena ofert

– najniższa cena.

VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1.Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – załącznik nr 1);

VII. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej www.olesno.pl.

VIII. Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek, tel. 34 350 91 73; ;

IX. UWAGI KOŃCOWE

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

DOCXWrocław - formularz ofertowy.docx (46,00KB)

 

     

                                                                                                                                                  Olesno, dnia 30.04.2015 r.

                                                                                 

B-IX.042.10.21.2015

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na:

Pełnienie funkcji opiekuna podczas wyjazdu do Wrocławia młodzieży uczestniczącej   w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” pn.: „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

W dniu 20. 04. 2015 roku na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl/ ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji opiekuna podczas wyjazdu do Wrocławia młodzieży uczestniczącej w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” wg. specyfikacji zawartej w ogłoszeniu – 6 opiekunów, po 3 osoby na autokar.

Do dnia 27.04.2015 do godz. 14.00 do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert częściowych według poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwa oferenta

Ilość Opiekunów

Cena brutto [zł]

1.

 Kamila Włóczyk

 

1

500,00

2.

Jolanta Kwiatoń

 

1

500,00

3.

Zuzanna Wąsik

 

1

500,00

4.

 Anna Hiller-Janik

 

1

500,00

5.

 Alicja Tyrała

 

1

500,00

6.

 Klaudia Gajdecka

 

1

500,00

7.

 Mariusz Jaguś

 

1

500,00

Razem

7

3500,00

 

Oferta nr 7: została wycofana przez oferenta: Mariusz Jaguś, ul. Kolorowa 9, 46-331 Radłów 

Do realizacji zamówienia zostało wybranych 6 oferentów, który zaproponowali najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwa oferenta

Ilość Opiekunów

Cena brutto [zł]

1.

 Kamila Włóczyk

1

500,00

2.

Jolanta Kwiatoń

1

500,00

3.

Zuzanna Wąsik

1

500,00

4.

 Anna Hiller-Janik

1

500,00

5.

 Alicja Tyrała

1

500,00

6.

 Klaudia Gajdecka

1

500,00

Razem

6

3000,00

 

 

                                                                                              Zastępca Burmistrza

                                                                                              Jerzy Chęciński