Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja rejsu po Wiśle dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

 

                                                                                                                                                         Olesno dn. 28.04.2015 r.

B-IX.042.10.33/2015

                               

Zapytanie ofertowe

Organizacja rejsu po Wiśle dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu  o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94)

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesno

46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21                                                                                    

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

I.Przedmiot zamówienia:

Organizacja 1 godzinnego rejsu spacerowego po Wiśle dla 200 osobowej grupy młodzieży  z oleskich gimnazjów wraz z opiekunami. Pokazanie walorów miasta od strony Wisły.

Statek musi spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami Polskiego Rejestru Statków oraz Urzędu Żeglugi. Jednostki musi posiadać schronienie na wypadek deszczu oraz wysokie burty.

Rozliczenie na podstawie faktury  w terminie 14 dni od wyjazdu

II.Przewidywany termin realizacji zamówienia:  13.06.2015 r godz. 16.00

III. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można przesłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno do dnia 05.05.2015 r  do godz. 11.00 bądź:

- mailem: Olesno.opo@gminy.pl

- faksem na nr: 34 359 72 83

Z dopiskiem : rejs po Wiśle

Warunki udziału w postępowaniu:

Warunkiem udziału w zapytaniu jest złożenie:

a)oferty

b)certyfikatu Polskiego Rejestru Statków

IV. Ocena ofert

Cena  - 100 %, Cena obejmuje wszystkie składniki zamówienia ujęte w pkt. I.

V. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej.

VI. Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek,  tel. 34 350 91 73: magdas@olesno.pl, Ilona Bil-Dzida 34 350 91 73

 

                                                          Zastępca Burmistrza

                                                            Jerzy Chęciński

 

 

DOCXformularz ofertowy - Wisła.docx (47,10KB)
 

 

                                                                                                                                 Olesno dnia 07.05.2015 r

 

 

B-IX.042.10.33.2015

 

 

Protokół z wyboru ofert

 

            W dniu 28.04.2015 r gmina Olesno ogłosiła zapytanie ofertowe na organizację rejsu po Wiśle dla młodzieży  z Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.

We wskazanym terminie wpłynęły 2 oferty z następującymi cenami za usługę:

 

l.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena za usługę

1

Małgorzata Gostowska – Morawiec Krakowska Żegluga Pasażerska, Kraków, ul. Ojcowska 113 a

 

3 600

2

Aqua Fun Krystian Kapusta

Bulwar Czerwiński, Działka nr 172, 31-069 Kraków

 

2 000

 

 

Do wykonania zlecenia została wybrana oferta nr 1, w cenie 2000 zł.

Oferent przedstawił świadectwo nr KR-EU/040 wydane przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie, dopuszczające statek ”Legenda” do żeglugi.

 

 

                                                                                Zastępca Burmistrza

                                                                                    

                                                                                   Jerzy Chęciński