Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych celem realizacji projektu pn.: Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

                                                                                                                                                    Olesno, dnia 30 kwietnia 2015 r.

                              

B.IX.042.10.30.2015

 

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych celem realizacji projektu   pn.: „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 Euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U.  z 1964 r. Nr 16 poz. 94).

 

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41 – 44, fax. (034) 359 72 83

 

1. Przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 2

1. Mutlimedialny atlas przyrodniczy PWN

Multimedialny atlas w przejrzysty sposób przybliża nas do najważniejszych zagadnień biologii. Daje pełną gwarancję wiarygodności i rzetelności przedstawionych informacji. Materiały opracowywane został przez uznanych ekspertów i zredagowane przez największe wydawnictwo naukowe w Polsce.

W Atlasie znaleźć można:

-8 szczegółowych map obrazujących przyrodniczą naturę naszego globu,

-23 000 haseł encyklopedycznych z zakresu nauk przyrodniczych,

-2 500 ilustracji prezentujących miejsca z Twoich marzeń,

-135 interakcji, animacji i wykładów, które odsłonią przed Tobą największe sekrety zjawisk przyrodniczych,

-blisko 200 tabel umożliwiających opracowywanie własnych zestawień i analiz

Ilość: 2 sztuki

2. EduROM Pakiet przedmiotowy gimnazjum – biologia – zestaw do klasy 1,2,3,

EduROM multimedialna baza wiedzy Biologia to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania biologii w gimnazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści, programy narzędziowe i dodatkowe opcje czynią z eduROM-u bezkonkurencyjne, wygodne i nowoczesne narzędzie, przydatne każdemu gimnazjaliście. Niekonwencjonalny wykład, doskonałe zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz setki interaktywnych ćwiczeń – wszystko to sprawia, że niezbędna wiedza jest przyswajana niezwykle szybko i efektywnie.

ponad 1000 zagadnień

blisko 300 filmów i animacji

281 nagrań

ponad 4500 zdjęć i innych ilustracji

1164 interaktywne ćwiczenia

13 testów sprawdzających

prawie 2500 multimedialnych stron

Ilość: 2 sztuki

Zadanie 3

3. Gra logiczna Digit - Gra rozwija spostrzegawczość, wyobraźnię refleks i logiczne myślenie. Mimo swojej prostoty (składa się z 5 patyczków i 55 kart) niesamowicie wciąga i daje wiele satysfakcji. Nazwa gry po angielsku oznacza cyfrę, a w grze chodzi o to, by używając patyczków, tworzyć figury w podobny sposób, jak na siedmioznakowym polu wyświetlacza kalkulatorowego zapisywane są cyfry. Pierwszy wzór odtwarzamy z karty, a w następnych ruchach gracze szukają wśród swoich kart takich znaków, które mogą ułożyć z poprzedniego, zmieniając położenie tylko jednego patyczka.

Ilość: 4 sztuki

4. Gra logiczna Blokus – firmy Matel

Ilość 1 sztuka

Zadanie 1

5. Zachowuj się … Savoir – Vivre dla młodych – film edukacyjny na DVD jest kluczem do skutecznego wpajania młodym widzom adekwatnych i odpowiednich zachowań - reakcji w każdej sytuacji, forma przekazu, dostosowana do sposobu percepcji nastolatków, co znacznie ułatwia odbiór obrazu, dźwięku i akcji z treścią merytoryczną.

Ilość 1 sztuka

6. Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców - Wydawca:   Difin, Rok wydania:   2014,, Ilość 1 sztuka

7. Zestaw filmów edukacyjnych: „Asertywność” DVD, rok wydania: 2011, czas trwania 32 minuty, Asertywność w obronie swoich interesów, czyli w jaki sposób sięgać po swoje, nie naruszając praw innych. Asertywność w odmawianiu, czyli jak chronić siebie przed osobą natrętną, natarczywą, agresywną. Asertywność w ocenianiu, czyli jak radzić sobie z krytyką i oceną negatywną. Asertywność w egzekwowaniu własnych praw, czyli w jaki sposób wyrażać swoją wolę. Asertywne wyrażanie gniewu, ilość: 1 sztuka

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚICOWYCH.

c) cena obejmuje dostawę materiałów (osobiście lub kurierem)

 Zamówione materiały należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 209,  II piętro. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół podpisany w siedzibie zamawiającego.

Terminy wykonania zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 7 dni od ogłoszenia i powiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę można przesyłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno do dnia 07. 05.2015 r. do godz. 10.00.

 

- poczty elektronicznej na adres:

 

- faksem na nr: 34 359 72 83

 

Warunki udziału w postępowaniu:

 

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy (prowadzący działalność gospodarczą), którzy w terminie określonym w pkt. III złożą następujące dokumenty

Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

Kryteria oceny ofert:

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia

 

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej www.olesno.pl zakładka BIP.

Osobami uprawnionymi do kontaktów oferentami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia i zapytania ofertowego: Magdalena Skowronek, tel. 34 350 91 73

 Załączniki:

Formularz ofertowy     

 

 

 

                                                                                                                             Zastępca Burmistrza  

 

                                                                                                                               Jerzy Chęciński

 

 

DOCXformularz ofertowy - zakup pomocy dydaktycznych.docx (45,91KB)
 

 

                                                                                                          Olesno, dnia 11.05.2015 r.

                                                                                 

B-IX.042.10.30.2015

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na:

 

zakup pomocy dydaktycznych na celem realizacji  projektu

pn.: „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

W dniu 30.04.2015 roku na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl/ ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych na celem realizacji  projektu

pn.: „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

 wg. specyfikacji zawartej w ogłoszeniu.

Do dnia 07.05.2015 do godz. 10.00 do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert według poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwa oferenta

Cena brutto [zł] Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego

1.

PPPHU VIKA – Renata Musielska

Lubanów 28b

98-235 Błaszki

1239,99 zł

2.

P.W. ANTARES

Witold Ziołek

ul. Waryńskiego 32

58-370 Boguszów - Gorce  

1.044,00 zł

3.

GŁÓWNA KSIĘGARNIA SZKOLNA

Gajewicz, Gawin, Widłak s.j.

Al. Daszyńskiego 16

31-534 Kraków

1.300,00 zł

4.

Teresa Pawszczok

Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe

pl. Słoneczny 1/3

41-908 Bytom

 

1.200,00 zł

5.

CHEC-SPORT ANNA CHEC

ul. SMOŁKI 4

41-700 RUDA ŚLĄSKA

748,00 zł

 

W dniu 10.05.2015 oferent:

CHEC-SPORT ANNA CHEC

ul. SMOŁKI 4

41-700 RUDA ŚLĄSKA

wycofał swoją ofertę.

Do realizacji zamówienia został wybrany oferent, który zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

P.W. ANTARES

Witold Ziołek

ul. Waryńskiego 32

58-370 Boguszów - Gorce 

Cena brutto: 1.044,00 zł                                                                                             

 

                                                                                                                Zastępca Burmistrza

                                                                                                                 Jerzy Chęciński