Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na zakup akcesoriów malarskich celem realizacji projektu pn.: Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

                                                                             Olesno, dnia 30 kwietnia 2015 r.

                              

B.IX.042.10.30.2015

               

 

Zapytanie ofertowe na zakup akcesoriów malarskich celem realizacji projektu   pn.: Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 Euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U.  z 1964 r. Nr 16 poz. 94

 

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41 – 44, fax. (034) 359 72 83

 

I.Przedmiot zamówienia:

1. Emulsja zewnętrzna biała LACMA FASMAL o pojemności 10 litrów lub produkt równoważny

Farba przeznaczona do malowania na zewnątrz,

Kolor: biały

Ilość 2 sztuki

2. Pigment do farby – Mix błękit

Stosowany do nadania białej farbie malarskiej pożądanego odcieniu błękitu.

ilość: 6 sztuk

3. Farba SPRAY Deco Color pojemności 400 ml lub produkt równoważny

- kolor żółty – 10 szt.

- kolor – niebieski – 10 szt.

- kolor biały – 10 szt.

- kolor czarny – 10 szt.

- kolor czerwony – 10 szt.

- kolor zielony – 10 szt.

- kolor brązowy – 10 szt.

4. Wałek do malowania szerokość 25 cm wraz z kijem

Ilość 1 sztuka

5. Pędzel ławkowiec 170x70mm, pędzel płaski o szerokości 5 cm – po jednej sztuce.

- ilość: po 1 sztuce

6. Kuweta malarska o szerokości min. 30 cm

Ilość 1 sztuka

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

c) cena obejmuje dostawę materiałów (osobiście lub kurierem)

 Zamówione materiały należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 209, II piętro. Potwierdzeniem odbioru będzie protokół podpisany w siedzibie zamawiającego.

II. Terminy wykonania zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 7 dni od ogłoszenia i powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

III.Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę można przesyłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno do dnia 07.05.2015 r. do godz. 10.00.

- poczty elektronicznej na adres:

- faksem na nr: 34 359 72 83.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy (prowadzący działalność gospodarczą), którzy w terminie określonym w pkt. III złożą następujące dokumenty

Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

V. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej www.olesno.pl zakładka BIP.

VII. Osobami uprawnionymi do kontaktów oferentami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia i zapytania ofertowego: Magdalena Skowronek, tel. 34 350 91 73

 

 Załączniki:

Formularz ofertowy     

 

 

 

                                                                                                                             Zastępca Burmistrza

 

                                                                                                                               Jerzy Chęciński

 

DOCX1.1 formularz ofertowy farby.docx (47,42KB)
 

                                                                                                                                                Olesno, dnia 08.05.2015 r.

 

                                                                                

B-IX.042.10.30.2015

 

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na:

Zakup akcesoriów malarskich celem realizacji projektu

pn.: „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

 

W dniu 30.04.2015 roku na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl/  ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na Zakup akcesoriów malarskich celem realizacji projektu

 wg. specyfikacji zawartej w ogłoszeniu.

 

Do dnia 07.05.2015 do godz. 10.00 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta według poniższego zestawienia:

Lp

Nazwa oferenta

Cena brutto [zł]

Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego

1.

Spółdzielnia Handlowa "Rolnik"

Hurtownia Farb i Tapet

ul. Targowa 13

46-300 Olesno

918,58

 

 

Do realizacji zamówienia został wybrany oferent, który zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Spółdzielnia Handlowa „Rolnik”

Hurtownia Farb i Tapet

ul. Targowa 13

46-300 Olesno

 

Cena brutto: 918,58 zł brutto

 

 

 

 

                                                                                  Zastępca Burmistrza  

 

                                                                                  Jerzy Chęciński