Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na prowadzenie konwersacji w języku angielskim i niemieckim podczas wyjazdu gimnazjalistów do Krakowa w dniu 13.06.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

Olesno dn. 04.05.2015 r.

B-IX.042.10.37.2015

               

 

               

Zapytanie ofertowe

na prowadzenie konwersacji w  języku angielskim i  niemieckim podczas wyjazdu gimnazjalistów do Krakowa w dniu 13.06.2015 r.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 Euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U.  z 1964 r. Nr 16 poz. 94).

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna                                                                                                                    

46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21                                                                                    

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest prowadzenie konwersacji podczas wyjazdu młodzieży gimnazjalnej do Krakowa w języku angielskim i niemieckim.

Osoba ubiegająca się o zamówienie powinna władać biegle w mowie i piśmie  językiem angielskim bądź niemieckim. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka.

Czas pracy – 10 godzin na jedną osobę

Obiekty do zwiedzania:

Muzeum  Historyczne Miasta  Krakowa

Wawel

Kościół Mariacki

Rejs statkiem po Wiśle

 

Termin wycieczki: 13.06.2015r.

Czas pracy rozpoczyna się od wjazdu do Krakowa, w trakcie całego pobytu w Krakowie oraz w drodze powrotnej( do momentu wyczerpania limitu 10 godz.)

W trakcie wycieczki osoba prowadząca konwersacje ma zapewniony obiad na koszt zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można przesłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno do dnia11.05.2015 r  do godz. 10.00 bądź:

- faksem na nr: 34 359 72 83

Z dopiskiem : osoba prowadząca konwersacje j. angielski lub j. niemiecki.

Ocena ofert

Cena  - 100 %,

 Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej.

Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek,  tel. 34 350 91 73: , Ilona Bil-Dzida 34 350 91 73

 

 

                                                                                  Zastępca Burmistrza

                                                                                     Jerzy Chęciński

 

 

 

DOCXformularz ofertowy - Konwersacje.docx (47,29KB)

 

 

                                                                    Olesno dn. 14.05.2015 r.

B-IX.042.10.37.2015

Protokół z wyboru ofert na prowadzenie konwersacji w j. angielskim i j. niemieckim podczas wyjazdu gimnazjalistów do Krakowa w dniu 13.06.2015 r

 

W dniu 4.05.2015 r zamawiający ogłosił zapytanie na prowadzenie konwersacji w j. angielskim i j. niemieckim podczas wyjazdu gimnazjalistów do Krakowa w dniu 13.06.2015 r. We wskazanym terminie wpłynęły oferty wg poniższego zestawienia:

 

Oferty dot. języka angielskiego

 

Nazwa oferenta

Cena za 1 godz.

1

 Akademia umiejętności

Rosochy 43

46 – 320 Praszka

 

99,00

2

Marzena Hrabia Latocha

41,50

3

Eduprofesja s.c.

Al. Wolności 22b

42 – 200 Częstochowa

 

46,00

4

Centrum Językowe Scool

Hubert Piotrowicz

Czempiń, ul. Przedszkolna 6/7

 

130,00

 

 

Do wykonania zadania została wybrana oferta:

Marzeny Hrabi – Latochy w cenie 41,50 zł

Oferty dot. j. niemieckiego

 

Nazwa i adres oferenta

Cena za 1 godz.

1

Karina Rataj

41,50

2

Eduprofesja s.c.

Al. Wolności 22 b

42 – 200 Częstochowa

 

46,00

3

Centrum Językowe Scool

Hubert Piotrowicz

Czempiń, ul. Przedszkolna 6/7

 

130,00

Do wykonania zadania została wybrana oferta:

Kariny Rataj w cenie 41,50 zł

           

 

 

Zastępca Burmistrza

                                                    Jerzy Chęciński