Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnienie funkcji opiekunów podczas wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w Warszawie dla młodzieży uczestniczącej w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

                                                                                                                                       Olesno, dnia 12.05.2015 r.

B-IX.042.10.36.2015

Zapytanie ofertowe

dotyczące pełnienia funkcji opiekunów podczas wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w Warszawie dla młodzieży uczestniczącej w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

 

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest pełnienie funkcji opiekunów podczas 3 wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w Warszawie dla  uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 2 w Oleśnie.      

Termin wyjazdów:

-  28 maja 2015r . – 3 opiekunów,

- 9 czerwiec 2015 r. – 3 opiekunów,

- 17 czerwiec 2015 r. – 3 opiekunów.

- ilość opiekunów: 9 osób - po 3 osoby na każdy autokar we wskazanych powyżej terminach.

II. Obowiązki opiekunów podczas wyjazdu:

1.Przygotowanie list obecności i zebranie podpisów wszystkich uczestników oraz niezbędnej dokumentacji od uczniów przed wyjazdem,

2. Opieka nad młodzieżą uczestniczącą w wyjeździe wyjazdu lub wydzieloną grupą,

3. Decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczestników i uczestniczek z autobusu

w odpowiednich miejscach.

4.Sprawdzanie stanu liczebnego uczestników przed wyruszeniem i powrotem z każdego miejsca pobytu;

5.Zwracanie uwagi na stosowne zachowanie się uczestników oraz przestrzegania regulaminów zwiedzanych obiektów;

6.Współdziałanie w realizacji programu i harmonogramu wycieczki;

7. Egzekwowanie od uczestników wyjazdu regulaminu wycieczki,

8.Informowanie uczestniczki/uczestników na podczas wyjazdu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można składać za pomocą:

- poczty, kuriera na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21,46-300 Olesno do dnia 19.05.2015 r. do godz. 14.00 bądź:

- poczty elektronicznej na adres:

- faksem na nr: 34 359 72 83.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Opiekun wycieczki powinien posiadać:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne,

- doświadczenie pedagogiczne min. 3 lata

V. Ocena ofert

– najniższa cena.

VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1.Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – załącznik nr 1 z zaznaczeniem terminu wyjazdu);

VII. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej www.olesno.pl.

VIII. Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek, Ilona Bil-Dzida, tel. 34 350 91 73; ; ilonab@olesno.pl

IX. UWAGI KOŃCOWE

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

                                                                                                                    Zastępca Burmistrza

                                                                                                                        Jerzy Chęciński

 

 

DOCXKopernik - formularz ofertowy.docx (46,10KB)
 

 

Olesno, dnia 20.05.2015 r.

                                                                                 

B-IX.042.10.36.2015

                                        

     Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na:

 

Pełnienie funkcji opiekunów podczas wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w Warszawie dla młodzieży uczestniczącej w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

pn.: „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

W dniu 12. 05. 2015 roku na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl/ ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na Pełnienie funkcji opiekunów podczas wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w Warszawie dla młodzieży uczestniczącej w projekcie „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

wg. specyfikacji zawartej w ogłoszeniu – 9 opiekunów, po 3 osoby na autokar.

Do dnia 19.05.2015 do godz. 14.00 do Zamawiającego wpłynęło 9 ofert częściowych według poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwa oferenta

Ilość Opiekunów

Cena brutto [zł]

Data wyjazdu

1.

 Katarzyna Jurczyk

1

500,00

28.05.2015

2.

 Mariusz Jaguś

1

500,00

28.05.2015

3.

 Cezary Łuczak

1

500,00

28.05.2015

4.

Irena Schudy

1

500,00

09.06.2015

5.

 Henryk Kucharczyk

1

500,00

09.06.2015

6.

 Iwona Kula

1

500,00

09.06.2015

7.

Adam Adamski

1

500,00

17.06.2015

8.

 Waldemar Król

1

500,00

17.06.2015

9.

 Andrzej Grzemba

1

500,00

17.06.2015

Razem

9

4500,00

 

Do realizacji zamówienia zostało wybranych 9 oferentów, którzy zaproponowali najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia według poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwa oferenta

Ilość Opiekunów

Cena brutto [zł]

Data wyjazdu

1.

 Katarzyna Jurczyk

1

500,00

28.05.2015

2.

 Mariusz Jaguś

1

500,00

28.05.2015

3.

 Cezary Łuczak

1

500,00

28.05.2015

4.

Irena Schudy

1

500,00

09.06.2015

5.

 Henryk Kucharczyk

1

500,00

09.06.2015

6.

 Iwona Kula

1

500,00

09.06.2015

7.

Adam Adamski

1

500,00

17.06.2015

8.

 Waldemar Król

1

500,00

17.06.2015

9.

 Andrzej Grzemba

1

500,00

17.06.2015

Razem

9

4500,00

 

                                                                                             

                    Burmistrz Olesna

                                                                                          Sylwester Lewicki