Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja wyjazdu terapeutycznego do Pokrzywnej


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16- 042/14

 

Olesno dn. 12.05.2015 r.

B-IX.042.10.39/2015      

                                                                                                             

Zapytanie ofertowe

Organizacja wyjazdu terapeutycznego do Pokrzywnej

 

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna                                                                                                                     

46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21                                                                                 

  tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu dla 8 gimnazjalistów wraz z opiekunem do Pokrzywnej.

Oferent w ramach oferty powinien zagwarantować:

 1. 2 noclegi ze śniadaniem  - 4 x pokoje 2 osobowe, 1 x pokój jednoosobowy. Pokoje powinny być wyposażone w węzeł sanitarny (toaleta, umywalka, prysznic). Pokoje czyste,  pozbawione wykładzin podłogowych dywanowych, wyposażone w TV. Obiekt położony powinien być w spokojnej okolicy z dobrą jakością świadczonych usług oraz posiadać wiatę grillową lub wyznaczone miejsce na ognisko. Śniadanie serwowane w formie porcjowanej. W ramach wyjazdu należy zorganizować ognisko (pieczone kiełbaski, 2 szt. na osobę,  pieczywo, ketchup, musztarda, zimne napoje).
 2. 27 obiadów (3 dni x 9 szt) – w formie 2 daniowego do wyboru przez uczestników z karty.
 3. Rezerwacja  i zakupu wejściówek do „Parku Rozrywki i Edukacji Rosenau – Zaginione miasto”  wraz z 1 - krotnym korzystaniem z parku linowego „Trasa wysoka”, zjazd tyrolką i wejściem na wieżę widokową.
 4. Zapewnienie transportu z Olesna do Pokrzywnej i z powrotem komfortowym busem   z działająca klimatyzacją.
 5. Opłata za parkingi.
 6. Opieka przedstawiciela biura.
 7. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 Termin realizacji zamówienia:  8-10.06.2015 r

 

 

 1. Wyjazd do Jednostki Wojskowej Komandosów -  Lubliniec w dniu 30.05.2015 r

W ramach oferty oferent powinien zagwarantować:

 

 1. Transport do Lublińca i z powrotem busem  - dla 9 osób.
 2. Obiad 2 daniowy , koszt na 1 uczestnika do 35 zł.

 

    Termin realizacji zamówienia: 30.05.2015 r.

 

 1. Wyjazd do Zakładu Karnego w Kluczborku

 

1. Transport do Kluczborka i z powrotem – dla 9 osób

2. Obiad 2 daniowy, koszt na 1 uczestnika do 35 zł.

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: połowa czerwca 2015 r

Rozliczenie na podstawie faktury  w terminie 14 dni od wyjazdu. Każdy wyjazd należy oddzielnie zafakturować.

Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można przesłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno do dnia 19.06.2015 r  do godz. 10.00 bądź:                       - faksem na nr: 34 359 72 83                                                                                                                                    

- mailem: , magdas@olesno.pl

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien posiadać uprawnienia do organizowania wycieczek, tj. posiadać wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.2014.196 j.t)

Ofertę może złożyć wykonawca który prowadzi działalność gospodarczą i w wyznaczonym terminie złoży ofertę.

IV. Ocena ofert

Cena  - 100 %, Cena obejmuje wszystkie składniki zamówienia ujęte w pkt. I.

V. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej.

VI. Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek,  Ilona Bil-Dzida 34 350 91 73

 

                                                    Zastępca Burmistrza

                                                       Jerzy Chęciński

 

 

DOCXformularz ofertowy - 3 wyjazdy.docx (45,56KB)
 

 

Olesno, dnia 22.05.2015 r.

 

Informacja o zmianach w zapytaniu ofertowym z dn. 12.05.2015 r.

nr B-IX.042.10.39/2015  pn.: Zapytanie ofertowe

Organizacja wyjazdu terapeutycznego do Pokrzywnej

Zmian dokonano:

 

- w punkcie Miejsce i termin składania ofert.:

 

Było:

 Miejsce i termin składnia ofert:

 do dnia 19.06.2015 r .

 

Jest:

 Miejsce i termin składnia ofert:

do dnia 25.05.2015 r.

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

                                                           

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno dn. 26.05.2015 r.

B-IX.042.10.38/2015

Protokół z wyboru ofert

„Organizacja wyjazdu terapeutycznego do Pokrzywnej, Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu i Zakładu Karnego w Kluczborku”

 

W dniu 28.04.2015 r. Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu terapeutycznego do Pokrzywnej, Lublińca i Kluczborka. Zapytanie zostało ogłoszone na stronie www.olesno.pl. oraz wysłano zaproszenie do składania ofert do 3 oferentów.                                         W wyznaczonym terminie  tj. do dnia 25.05.2015 r wpłynęły 4 oferty wg następujących cen za cały przedmiot zamówienia:

l.p.

Nazwa oferenta adres

Cena brutto                        za całość zamówienia

 

1

Biuro Podróży Siesta

Ul. Kluczborska 30

46 – 300 Olesno

 

5400,62

 

2

Up Hotel s.c.

Ul. Długa 13/1

58-500 Jelenia Góra

 

5530,00

 

3

MSevents

Maciej Skop

Ul. PCK 39/100

87-100 Toruń

 

7010,00

 

4

Olestour Travel s.c.

Jerzy Staroń,  Joachim Jendrzej

Ul. Rynek 20/1

46 – 300 Olesno

 

6 500,00

 

Kryterium oceny ofert była cena – 100 %

Do wykonania zadania została wybrana oferta firmy:

Biuro Podróży Siesta                                                                                                                              

 ul. Kluczborska 30                                                                                                                                     

46 – 300 Olesno

w cenie 5 400,62 zł

 

Zastępca Burmistrza 

Jerzy Chęciński