Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup pomocy dydaktycznych oraz gier na zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

Olesno, dnia 15 maja 2015 r.

B.IX.042.10.41.2015

 

                                 

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz gier na zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 Euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu  o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94).

 

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41 – 44, fax. (034) 359 72 83

 

Przedmiot zamówienia:

a) Zakup podręczników, pomocy dydaktycznych oraz gier na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 1 i 2 (Zadanie 2- Język niemiecki)

1. Bau den Satz! - gra językowa z polską instrukcją i suplementem 2 szt.

2.      Schnitzeljagd Deutsch - gra językowa z polską instrukcją i suplementem 2szt.
3.      Super Bis Deutsch - gra językowa z polską instrukcją i suplementem 2szt.
4.      Lasst uns feiern! - gra językowa z polską instrukcją i suplementem 2szt.
5.    Wer ist das? - gra językowa z polską instrukcją i suplementem 2szt.                                         

6. Kettenfragen - gra językowa z polską instrukcją i suplementem 2szt.

7.    Fragen und Antworten - gra językowa z polską instrukcją i suplementem 2 szt.
8.    Die Rundreise - gra językowa z polską instrukcją i suplementem 2 szt.
9.    Das große Spiel der Verben - gra językowa z polską instrukcją i suplementem 2szt.
10.  Die Insel der Präpositionen - gra językowa z polską instrukcją i suplementem 1 szt.
11.  Langenscheidt. Duży słownik Niemiecki polsko - niemiecki, niemiecko – polski (60000 haseł) 15szt.
12.  Duden Deutsches Universalworterbuch+CD-Rom 2szt.
13.  Eine kleine Landeskunde der deutschsprachiger WSiP 1szt.

14. Aha! Sprachspiele WSiP 3szt.

 

b) Zakup podręczników, pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z Publicznego Gimnazjum nr 1 i 2 (Zadanie 3- Język angielski)

 

1.Repetytorium Gimnazjalisty Poziom podstawowy i rozszerzony.

Autor: Karolina Kotorowicz, Arkadiusz Mędela.

Wydawnictwo: Macmillan.

Ksiązka ucznia + student’s CD

Sztuk: 20

2.Ksiązka nauczyciela  (do repetytorium powyżej)

Wydawnictwo: Macmillan

Sztuk: 1

3.Słownik ‘Oxford Wordpower Dictionary’.

Intermediate- Upper –intermediate. (B1-B2)

Wydawnictwo: Oxford.

Sztuk: 5

4. Słownik ‘Oxford Learner’s Thesaurus’.

Autor: John Eastwood

Poziom: (B2-C2).

Wydawnictwo: Oxford.

Sztuk: 5

NIE DOPUSZCZA  SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚICOWYCH

c) cena obejmuje dostawę materiałów (osobiście lub kurierem)

 Zamówione materiały należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 209, II piętro.  

Potwierdzeniem odbioru będzie protokół podpisany w siedzibie zamawiającego.

d)Terminy wykonania zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia otrzymania zlecenia, po ukazaniu się informacji na stronie internetowej www.olesno.pl o wyborze najkorzystniejszej oferty.

e)Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę można przesyłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno do dnia 22.05.2015 r. do godz. 10.00.

- poczty elektronicznej na adres: olesno.opo@gminy.pl

- faksem na nr: 34 359 72 83.

f) Warunki udziału w postępowaniu:

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy (prowadzący działalność gospodarczą), którzy w terminie określonym w pkt. III złożą następujące dokumenty

Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

g) Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia

h) Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej www.olesno.pl zakładka BIP.

i) Osobami uprawnionymi do kontaktów oferentami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia i zapytania ofertowego:

Magdalena Skowronek  tel. 34 350 91 73

 

 Załączniki:

Formularz ofertowy                                  

 

 

Zastępca Burmistrza                                                                                                         

                                                                     

Jerzy Chęciński

 

DOCXformularz ofertowy podręczniki język angielski, język niemiecki I.docx (51,53KB)
 

Olesno, dnia 21.05.2015 r.

 

Informacja o zmianach w zapytaniu ofertowym z dn. 15.05.2015 r.

nr B.IX.042.10.41.2015 pn.: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych oraz gier na zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego

 

Zmian dokonano:

- w punkcie Przedmiot zamówienia:

b) Zakup podręczników, pomocy dydaktycznych na zajęcia dodatkowe z kompetencji kluczowych dla uczniów zdolnych z Publicznego Gimnazjum nr 1 i 2 (Zadanie 3- Język angielski)

 

Było:

 

1.Repetytorium Gimnazjalisty Poziom podstawowy i rozszerzony.

Autor: Karolina Kotorowicz, Arkadiusz Mędela.

Wydawnictwo: Macmillan.

Ksiązka ucznia + student’s CD

Sztuk: 20

2.Ksiązka nauczyciela  (do repetytorium powyżej)

Wydawnictwo: Macmillan

Sztuk: 1

 

Jest:

1. Longman Repetytorium gimnazjalne (2015) podręcznik  plus MP3 on-line

ISBN: 9788376008929, Nowe Repetytorium gimnazjalne z serii Longmana to kompleksowe przygotowanie do egzaminu w wygodnym układzie: część referencyjna, tematyczna i gramatyczna.

Podział materiału na poziom podstawowy i rozszerzony widoczny jest na każdej stronie oraz w oznaczonych kolorystycznie tematycznych listach słów. 20 sztuk

 

2. Longman Repetytorium gimnazjalne (2015) książka nauczyciela

ISBN:9788378820581, 1 sztuka

 

Zmiany dokonano z powodu braku dostępności na rynku wydawniczym poz. 1,2.

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

                                                           

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki