Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku biurowo - magazynowego w Oleśnie

Olesno, dnia 18 maja 2015 roku

 

Nr Z.III.6733.7.2015

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku biurowo - magazynowego”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie, oznaczonych geodezyjnie nr: 268, 270, 269, 266, 265, 262, 261, 256 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej.
  3. A/a.