Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na zakup filmów edukacyjnych, poradników, książek, płyt CD

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”, POKL.09.01.02-16-042/14

 

 

 

Olesno, dnia 22 maja 2015 r.

B.IX.042.10.45.2015

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup filmów edukacyjnych, poradników, książek, płyt CD

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 Euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu   o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94).

 

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41 – 44, fax. (034) 359 72 83

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z młodzieżą trudną  oraz na wyjazd terapeutyczny:
 1. „Nie zamykaj oczu…….” – cykl filmów edukacyjnych na płytach DVD dla przeprowadzania zajęć edukacyjnych z uczniami. Filmy zalecane są do pokazów edukacyjnych, a skierowane do nauczycieli i pedagogów z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat. – 1 komplet,
 2. Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu, Andrzej Margasiński: Impuls Kraków 2011 – 1 sztuka,
 3. Psychologia społeczna, Autor: Elliot AronsonRobin M. AkertTimothy D. Wilson – 1 sztuka,
 4. Profilaktyka uzależnień 4 książki, wydawnictwo Rubikon, 1 książka  EAN: 9788389947024, stron: 480; 2 książka EAN: 9788389947048, stron 336; 3 książka EAN 9788389947192 stron 192; 4 książka  EAN: 9788389947284 stron 352 – 1 komplet,
 5. Chusta KLANZY 3 metry – do zajęć ruchowych i terapeutycznych w sali i w plenerze – 1 sztuka
 6. O metodzie KLANZY, Teoria i praktyka, Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Kędzior-Niczyporuk, ISBN 978-83-88644-52-8, stron 220 – 1 sztuka,
 7. Taneczne spotkania z KLANZĄ, Tańce integracyjne z różnych stron świata, Praca zbiorowa część 1 i 2, ISBN 978-83-88644-42-9, Lublin 2012 – 1 sztuka,
 8. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Autor: Cialdini, Wydawnictwo Gdańskie – 1 sztuka,
 9. Potęga podświadomości, Joseph Murphy – sztuk 1
 10. Uwierz w siebie Joseph Murphy – sztuk 8

NIE DOPUSZCZA  SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

b) cena obejmuje dostawę materiałów (osobiście lub kurierem)

 Zamówione materiały należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 209,   II piętro.  Potwierdzeniem odbioru będzie protokół podpisany w siedzibie zamawiającego.

c)Terminy wykonania zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia otrzymania zlecenia, po ukazaniu się informacji na stronie internetowej www.olesno.pl o wyborze najkorzystniejszej oferty.

d)Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę można przesyłać za pomocą:

- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno do dnia 29.05.2015 r. do godz. 10.00.

- poczty elektronicznej na adres:

- faksem na nr: 34 359 72 83.

e) Warunki udziału w postępowaniu:

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy (prowadzący działalność gospodarczą), którzy w terminie określonym w pkt. III złożą następujące dokumenty

Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

f) Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia

g) Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej www.olesno.pl zakładka BIP.

h) Osobami uprawnionymi do kontaktów oferentami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia i zapytania ofertowego:

Magdalena Skowronek  tel. 34 350 91 73

 

 Załączniki:

 

Formularz ofertowy                     

 

Burmistrz Olesna                                                                                                                                           

Sylwester Lewicki

 

DOCXformularz ofertowy 22.05.2015.docx (48,29KB)
 

 

Olesno, dnia 01.06.2015 r.

 

B.IX.042.10.45.2015

                                                                                 

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na:

zakup filmów edukacyjnych, poradników, książek, płyt CD

celem realizacji pn.: „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

 

W dniu 22.05.2015 roku na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl/  ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na zakup filmów edukacyjnych, poradników, książek, płyt CD

 

 wg. specyfikacji zawartej w ogłoszeniu.

 

Do dnia 29.05.2015 do godz. 10.00 do Zamawiającego wpłynęła 3 oferty według poniższego zestawienia:

Lp

Nazwa oferenta

Cena brutto [zł]

Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego

1.

P.W. ANTARES

Witold Ziołek

ul. Waryńskiego 32

58-370 Bogoszów-Gorce

1.622,00

2.

PPHU CHEC

Ul. Nałkowskiej 16D

41-700 Ruda Śląska

 

2.089,53

3.

PPPHU „VIKA” Renata Musielska

Lubanów 28B

98-235 Błaszki

1.819,14

 

 

Cena brutto: 1.622,00 zł brutto

                                                                                  Burmistrz Olesna   

                                                                                  Sylwester Lewicki