Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej 15 kV – wyprowadzenie kabla – ze stacji energetycznej 110/15kV Sowczyce na słup nr 178 linii 15 kV Olesno-Gorzów

Olesno, dnia 4 sierpnia 2015 roku

 

Nr Z.III.6733.8.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 21 lipca 2015 roku na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 5, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej 15 kV – wyprowadzenie kabla – ze stacji energetycznej 110/15kV Sowczyce na słup nr 178 linii 15 kV Olesno-Gorzów w miejscowości Sowczyce, gm. Olesno”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Borkach Małych oznaczonych geodezyjnie nr: 506 k.m. 7, 217 k.m. 4, 408, 386 k.m. 5, 420 k.m. 6, w Borkach Wielkich oznaczonych geodezyjnie nr: 61, 62, 64 k.m. 22 oraz w Sowczycach oznaczonych geodezyjnie nr: 701/29, 911, 668/17, 666/29, 662/18, 660/161, 584/157, 709/37, 632/39, 916 k.m. 3.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Borek Małych;
  2. Sołtys wsi Borek Wielkich;
  3. Sołtys wsi Sowczyc

oraz  poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.
  1. A.a.