Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania celu publicznego - modernizacja linii napowietrznej elektroenergetycznej Kluczbork - Olesno

Olesno, dnia 28 września 2015 roku

 

Nr Z.III.6733.11.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 04 września 2015 roku na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole (uzupełniony w dniu 25 września 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Kluczbork – Olesno” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie, nr ewid: 3477, 3476, 3574 i 3572 k.m. 1 oraz w Starym Oleśnie nr 3/2 k.m. 42 i w Łowoszowie nr 3 k.m. 7.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Sylwester Lewicki

                                                                                                                        Burmistrz Olesna

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Łowoszów.
  2. Sołtys wsi Stare Olesno

oraz poprzez umieszczenie na:

  1. Tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
  2. Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. A/a.

      KD/JK