Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Oleśnie

Olesno, dnia 07 października 2015 roku

 

Nr Z.III.6733.12.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 02 października 2015 roku na wniosek Pana Józefa Grygorcewicza  EKO – SYSTEM  KALISZ, (uzupełniony w dniu 29.10.205 r.) reprezentującego Gminę Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie, nr ewid: 897, 898, 922, 926, 1026 ul. Kluczborska, nr ewid: 137, 138/2, 139, 140/1, 140/2, 143/1, 143/2, 144, 145 ul. Gorzowska, nr ewid: 35, 1156, 1159, 1160, 3293, 3294, 3295, 3453, 3454, 3422, 3466 ul. Stobrówki, nr ewid: 268, 271, 1907 i 270 ul. Wesoła. 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                                   Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                          Jerzy Chęciński

 

 

 

Do wiadomości:

 poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK