Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zrid - rozbudowa ul. Wygodzkiej w miejscowości Świercze

 

AB.6740.ZRID.3.I.2015

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

z dnia  27.10.2015r.

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
 z 2013r. poz. 687, późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 27.10.2015 r. na wniosek Gminy Olesno reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Kurowskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowę ulicy Wygodzkiej - drogi gminnej 1012310 na odcinku od km 0+105,00 do km 2+266,20
w miejscowości Świercze;

 

Trasa inwestycji obejmuje działki:

- Obręb Świercze

Karta mapy nr 2, działki nr: 319/19(689/19), 529/29

Karta mapy nr 42, działki nr: 67(67/2), 43(43/2), 46(46/2), 45(45/2), 44(44/2)

Karta mapy nr 4, działki nr: 21/1, 26(26/2), 20/2(20/4), 25(25/2), 20/1, 18/1, 18/2(18/4), 24(24/2), 17(17/2), 4(4/2), 8(8/2), 1/10(1/19), 10, 13/1, 14(14/1), 12/1, 1/1(1/17), 30/1, 31/1, 11

 

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale)

 

            Informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno                  - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie (Olesno, ul. Pieloka 21, parter - pokój nr 9)                  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

 

- w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

     Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Opolskiego za moim pośrednictwem,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wnioskodawcy oraz od ukazania się zawiadomienia
o jej wydaniu w drodze obwieszczenia.

.

 

 

 

 

                                                                                                            z up. STAROSTY

                                                                                                          mgr Roland Fabianek

                                                                                                              WICESTAROSTA