Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wydania decyzji OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie brakującej sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno

 

Olesno, dnia 02 listopada 2015 roku

NR III.6220.23.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity                 Dz. U. z 2000 roku nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 21 października 2015 roku (data wpływu) na wniosek Pana Józefa Grygorcewicza, reprezentującego Gminę Olesno,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody, dla przedsięwzięcia mogącego znacząco wpłynąć na środowisko, polegającego na:

 

budowie brakujących sieci kanalizacji sanitarnych wraz z odgałęzieniami i przyłączami na terenie miasta Olesno w ty:

- kanalizacja sanitarna w ul. Kluczborskiej,

- kanalizacja sanitarna w ul. Gorzowskiej,

- kanalizacja sanitarna w ul. Stobrówki,

- kanalizacja sanitarna w ul. Lipowej – Klonowej,

- kanalizacja sanitarna w ul. Rolniczej,

- kanalizacja sanitarna w ul. Wesołej,

- kanalizacja sanitarna w ul. Opolskiej.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie ( pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

 

 

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki

 

Otrzymują :

1.Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,

2.Biuletyn Informacji Publicznej (Internet),

3.Gmina Olesno

4.Pan Józef Grygorcewicz.

KD/RA