Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy linii SN: nN na miejscu kolizji z planowanym budynkiem mieszkalnym w Oleśnie przy ulicy Lublinieckiej

Olesno, dnia 16 listopada 2015 roku

 

Nr Z.III.6733.13.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 12 listopada 2015 roku na wniosek Pani Moniki Świt reprezentowanej przez Pana Piotra Wysockiego – Zakład Usługowo – Handlowy „ELPOLBUD” z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Rzędowickiej 13, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie linii SN: nN na miejscu kolizji z planowanym budynkiem mieszkalnym”, zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w Oleśnie przy ulicy Lublinieckiej, obejmującego działki nr ewid. 4591, 4592, 4593, 5387, 4796, 4800, 4795, 4901 i 4797/1 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Jerzy Chęciński

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej.
  3. A/a.

      KD/JK