Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśna

Olesno, dnia 18 stycznia 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.2.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 13 stycznia 2016 roku na wniosek Pana Aleksandra Pyki i Pana Waldemara Ledwonia, Zakład Usług Leśnych „KROKBUD”, s.c. ul. Przemysłowa 12 w Świerczu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Leśnej, oznaczonych geodezyjnie nr 917/3 i 917/4.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

 

 

                                                                                                                 Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                      Zastępca Burmistrza

                                                                                                                          Jerzy Chęciński

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Leśna

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK