Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2016

PDFZarządzenie Nr 1.2016 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji skladnikow majatkowych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (58,67KB)

PDFZarządzenie Nr 2.2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno.pdf (32,29KB)

PDFZarządzenie Nr 3.2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf (24,18KB)

PDFZarządzenie Nr 4.2016 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów skladania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olesno.pdf (57,59KB)

PDFZarządzenie Nr 5.2016 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów skladania dokumentów do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę O.pdf (53,12KB)

PDFZarządzenie Nr 6.2016 w sprawie powołania Komisji na otwarcie i rozstrzygnięcie ofert na dotację z budżetu Gminy Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w 2016 w ramach dzialalności.....pdf (48,42KB)

PDFZarządzenie Nr 8.2016 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (29,12KB)

DOCZarządzenie Nr 9.2016 Burmistrza Olesna z dnia 27.01.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Gminy Olesno.doc (47,00KB)

DOCZarządzenie Nr 10.2016 Burmistrza Olesna z dnia 27.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie.doc (47,50KB)

DOCZarządzenie Nr 11.2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu jego pracy.doc (35,00KB)

DOCZarządzenie Nr 12.2016 w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania sieci wodociągowej i, lub kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych z własnych środków na terenie Gm.Olesno.doc (114,00KB)

DOCZarządzenie Nr 13.2016 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.doc (26,50KB)

PDFZarządzenie nr 14.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (798,29KB)

DOCXZarządzenia nr 15.2016 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Olesno na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późniejszymi zmianami o działa.docx (17,24KB)

PDFZarządzenie Nr 17.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (899,25KB)

PDFZarządzenie Nr 18.2016 w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Olesno.pdf (295,94KB)

DOCZarządzenie Nr 16.2015 z dnia 16.02.2016 r. w sprawie powierzenia obowiązku nadzoru dyrektorskiego nad Publicznym Przedszkolem w Wachowie.doc (23,50KB)

DOCZarządzenie Nr 19.2016 Burmistrza Olesna z dnia 25.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzieżawę.doc (53,00KB)

PDFZarządzenie Nr 20.2016 w sprawie odwolania dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie.pdf (19,33KB)

PDFZarządzenie Nr 21.2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie.pdf (18,29KB)

PDFZarządzenie Nr 22.2016 w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (2,52MB)

PDFZarządzenie Nr 23.2016 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Oleśnie.pdf (551,67KB)

PDFZarządzenie Nr 24.2016 w sprawie wyznaczenia jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf (14,34KB)

PDFZarządzenie Nr 25.2016 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (54,88KB)

PDFZarządzenie Nr 26.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (47,65KB)

PDFZarządzenie Nr 27.2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Oleśnie.pdf (199,39KB)

PDFZarządzenie Nr 28.2016 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkól i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olesno na rok szkolny 2016-2017.pdf (164,75KB)

PDFZarządzenie Nr 29.2016 w sprawie umieszczenia na liście osób zakfalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (29,89KB)

PDFZarządzenie nr 30.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (43,72KB)

PDFZarządzenie nr 31.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (38,53KB)

PDFZarządzenie Nr 32.2016 w sprawie zmiany budżetu Ggminy Olesno na 2016 rok.pdf (110,65KB)

PDFZarządzenie Nr 33.2016 w sprawie zmian w zalączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 209 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzi.pdf (35,57KB)

PDFZarządzenie Nr 35.2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf (23,57KB)

PDFZarządzenie Nr 36.2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w uzyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf (22,11KB)

DOCZarządzenie Nr 37.2016 Burmistrza Olesna z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzieżawę i najem.doc (63,50KB)

PDFZarządzenie nr 38.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (39,35KB)

PDFZarządzenie Nr 39.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (80,62KB)

PDFZarządzenie Nr 40.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (43,92KB)

PDFZarządzenie Nr 41.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (118,97KB)

PDFZarządzenie Nr 42.2016 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (28,30KB)

PDFZarządzenie Nr 43.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Olesnie.pdf (35,55KB)

PDFZarządzenie Nr 44.2016 w sprawie organizacji Zawodów Sportowo- Pożarniczych w Gminie Olesno.pdf (94,63KB)

PDFZarządzenie Nr 45.2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf (26,12KB)

PDFZarządzenie Nr 46.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (693,84KB) 

PDFZarządzenie nr 47.2016 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobow komunalnych Gminy Olesno.pdf (31,47KB)

PDFZarządzenie Nr 48.2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w uzyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf (28,76KB)

PDFZarządzenie Nr 50.2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w uzyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf (21,52KB)

PDFZarządzenie Nr 51.2016 w sprawie zmian w załaczniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 2.09 z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.pdf (317,22KB)

PDFZarządzenie Nr 52.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (1,02MB)

PDFZarządzenie Nr 53.2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie.pdf (2,83MB)

PDFZarządzenie Nr 54.2016 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (317,17KB)

PDFZarządzenie Nr 55.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 r..pdf (1,66MB)

PDFZarządzenie Nr 56.2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf (280,80KB)

PDFZarządzenie Nr 57.2016 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (335,06KB)

PDFZarządzenie Nr 58.2016 w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf (572,53KB)

DOCXZarządzenie Nr 59.2016 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.docx (13,25KB)

PDFZarządzenie Nr 60.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (695,62KB)

PDFZarządzenie Nr 61.2016 w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.pdf (283,05KB)

PDFZarządzenie Nr 62.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (642,48KB)

DOCZarządzenie Nr 63.2016 Burmistrza Olesna w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.doc (42,00KB)

PDFZarządzenie Nr 64.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (670,58KB)

PDFZarządzenie Nr 65.2016 w sprawie powołania Komisji ds. repartiacji.pdf (232,05KB)

DOCZarządzenie Nr 66.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr 67.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr 68.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr 69.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr 70.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.doc (28,00KB)

DOCZarządzenie Nr 71.2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie.doc (27,00KB)

DOCZarządzenie Nr 72.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie.doc (23,50KB)

PDFZarządzenie Nr 73.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf (532,47KB)

PDFZarządzenie Nr 74.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (969,08KB)

PDFZarządzenie Nr 75.2016 w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie 1m3 nieczystości ciekłych do stacji zlewnej przy ul. Mostowej w Oleśnie.pdf (231,58KB)

DOCZarządzenie Nr 76.2016 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finan.uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r.doc (24,00KB)

PDFZarządzenie Nr 77.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (71,77KB)

PDFZarządzenie Nr 78.2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Publicznym Przedszkolu w Wachowie.pdf (17,13KB)

PDFZarządzenie Nr 79.2016 w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (2,54MB)

PDFZarządzenie Nr 80.2016 w sprawie zmiany budzetu gminy Olesno na 2016 rok.pdf (68,12KB)

PDFZarządzenie Nr 81.2016 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (86,45KB)

DOCZarządzenie Nr 82.2016 Burmistrza Olesna z dnia 14.09.2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.doc (72,50KB)

PDFZarządzenie Nr 83.2016 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (162,87KB)

DOCZarządzenie Nr 84.2016 w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich na 2016 rok.doc (66,50KB)

PDFZarządzenie Nr 85.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (63,23KB)

DOCZarządzenie Nr 86.2016 Burmistrza Olesna z dnia 30.09.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesnoprzeznaczonych do oddania w najem.doc (38,00KB)

PDFZarządzenie Nr 87.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (114,54KB)

PDFZarządzenie Nr 88.2016 w sprawie powłania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z budzetu Gminy Olesno przez Niepubliczne Przedszkole Stymilowy Las.pdf (36,46KB)

PDFZarządzenie Nr 89.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 roku.pdf (70,70KB)

PDFZarządzenie Nr 90.2016 w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Olesno i jeje jednostkach budżetowych.pdf (211,08KB)

PDFZarządzenie nr 91.2016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olesno.pdf (45,99KB)

DOCZarządzenie Nr 92.2016 Burmistrza Olesna z dnia 27.10.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.doc (41,50KB)

PDFZarządzenie Nr 93.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (217,36KB)

PDFZarządzenie Nr 94.2016 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (27,65KB)

PDFZarządzenie Nr 95.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (159,73KB)

PDFZarządzenie nr 96.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruvhomości przeznaczonych do zbycia.pdf (60,53KB)

PDFZarządzenie Nr 98.2016 w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia inwesntaryzacji składników majatkowych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (274,56KB)

PDFZarządzenie Nr 99.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (1,83MB)

PDFZarządzenie Nr 100.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (351,05KB)

PDFZarządzenie Nr 101.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (346,16KB)

DOCZarządzenie Nr 103.2016 Burmistrza Olesna z dnia 29.11.2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.doc (50,00KB)

DOCZarządzenie Nr 104.2016 Burmistrza Olesna z dnia 30.11.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzieżawę i najem.doc (63,00KB)

PDFZarządzenie Nr 105.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2016 rok.pdf (1,92MB)

PDFZarządzenie Nr 106.2016 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (29,89KB)

PDFZarządzenie Nr 107.2016 w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia silnikowe eksploatowane w jednostkach OSP na terenie Gm. Olesno.pdf (3,23MB)

PDFZarządzenie Nr 108.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (678,42KB)

PDFZarządzenie Nr 110. 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyblicznego Przedszkola w Wachowie.pdf (370,95KB)