Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Oleśnie, w rejonie ulic Dworcowej i Powstańców Śląskich

Olesno, dnia 24 marca 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.7.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że dniu 22marca 2016 roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o., Oddział     w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie gazociągu średniego ciśnienia  wraz z przyłączem gazu do zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Oleśnie przy ul. Dworcowej 20”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie, oznaczonych geodezyjnie nr: 1616, 1622, 1658, 1644/3, 1645/1, 5410/7, 5410/8, 5410/9, 1650, 1652, 1653, 1637, 5408 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

 

                                                                                          Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                               Zastępca Burmistrza

                                                                                                 Jerzy Chęciński

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej.
  3. A/a.

      KD/JK