Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa kontenerowej sieci transformatorowej SN/nN Olesno Rolnicza wraz z budową linii 15 kW i 0,4 kV- w Oleśnie przy ul. Rolniczej

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 23 marca 2016 roku na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kontenerowej sieci transformatorowej SN/nN Olesno Rolnicza wraz z budową linii 15 kW i 0,4 kV” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie przy ul. Rolniczej, oznaczonych geodezyjnie nr 5406, 323/1, 5407, 327, 321/2, 321/4, 317, 315, 312 k.m. 1

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie
w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

                                                                                                                                         Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                                                              Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                                                  Jerzy Chęcinski

                                                                                                                                       

                                                                                                 

Do wiadomości:

  1.  poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK