Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowie ścieżki pieszo-rowerowej w Oleśnie ul. Częstochowska – od ulicy Częstochowskiej do osiedla De Silva Haus

Olesno, dnia 11 kwietnia 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.9.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 7 kwietnia 2016 roku na wniosek Gminy Olesno z siedzibą przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie ścieżki pieszo-rowerowej w Oleśnie
ul. Częstochowska – od ulicy Częstochowskiej do osiedla De Silva Haus”
, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie, oznaczonych geodezyjnie nr 119, 27, 26/1, 1, 67/1
k. m. 4, obręb Świercze.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

                                                                                                                                    Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                                          Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

                                                                                                                                     Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                 Krzysztof Dydyna

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK