Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości położonej w Łowoszowie obejmującej działkę nr ewid. 43 k.m. 6

Olesno, dnia 19 maja 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.12.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że dniu 18 maja 2016 roku na wniosek Pani Sandry Pietrzak, zamieszkałej w Łowoszowie przy ulicy Krzywej 17c, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci wodociągowej”, zlokalizowanego na terenie nieruchomości położonej w Łowoszowie przy ul. Słonecznej, obejmującego działkę nr ewid. 43 k.m. 6.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

 

z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Jerzy Chęciński

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Łowoszów.
  2. Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
  3. Biuletyn Informacji Publicznej.
  4. A/a.

      JCh/JK